Grillning

Tänk på att grilloset kan vara störande för dina grannar. Fråga om det är OK att du grillar. Om det är någon som har invändningar måste du respektera detta och låta bli att grilla. Om grannarna accepterar din grillning bör du ändå se till att det osar så lite som möjligt genom att hålla grillen ren.

För att minska brandrisken vid användning av kolgrillar får inte tändvätska användas. Istället kan t.ex. grillkolständare eller elektrisk grilltändare användas.