Badrumsrenovering

Om du vill byta något ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste du ha tillstånd från styrelsen.

Tillståndet gäller endast om arbetet utförs enligt branschnormer från GVK eller BKR. Ett godkänt fuktskydd är det absolut viktigaste.

Obs!
Våtrumsarbeten av de slag som blir nödvändiga måste utföras av behörig person. För att försäkringar mot framtida fukt- och vattenskador skall gälla krävs att en entreprenör med dokumenterad behörighet för våtrumsarbeten anlitas. Ni rekommenderas därför att begära en kopia på ett sådant bevis.

Vid renovering måste äldre govbrunnar alltid bytas till en typgodkänd golvbrunn av modern standard placerad enligt gällande byggnorm i badrummet. Föreningen bekostar utbyte av avstängningskranar (ballofixer) till kall- och varmvattenrören så att det blir enklare att stänga av vattnet. Beställning av avstängningskranar ska göras till Förvaltaren - Felanmälan se Kontakter.

Föreningens badrum är försedda med en effektiv vattenburen radiator. Den och alla andra radiatorer i huset är anslutna till vattensystemet med så kallad "ettrörs-teknik". Det innebär att alla radiatorer är anslutna i serie och även om man stänger av värmen med hjälp av termostaten så fortsätter vattnet att flöda till de andra radiatorerna i huset tack vare en förbikoppling som sitter i anslutningen.

Handdukstorkar får inte anslutas till det centrala värmesystemet.

Det finns handdukstorkar som går att ansluta till elnätet med en elpatron för att få värme sommartid. 

I samtliga fall måste en behörig hantverkare utföra anslutningarna och lämna garanti på utfört arbete.