Nyckelbrickor

I BRF Agersö använder vi oss av personliga passage-taggar. Dessa ger access till ditt trapphus samt övriga bokningsbara objekt i föreningen (så som tvättstuga, föreningslokal och bastu).

När du tar över en lägenhet

Den tidigare lägenhetsinnehavaren ska i samband med överlåtelsen av en bostadsrätt även överlämna de personliga nyckelbrickorna. Om du inte får någon nyckelbricka vid överlåtelsen kan du kontakta HSB för att få en ny. Den räknas då som borttappad och ett fullt ersättningspris utgår. 

Antal och typer av brickor

I dagsläget finns två typer av brickor; en vit som ingår i alla lägenher samt en svart. Du kan idag inte ha fler än två brickor med tillgång till våra allmänna utrymmen. Planen är att utöka dessa inom framtid. Tills vidare gäller portkoder tills extrabrickor är lösta.

Har du inte en svart bricka idag och du eller en tidigare lägenhetsinnehavare inte har kvitterat ut denna så kan denna köpas som en extrabricka. Se mer under prislistan längre ner. 

Borttappad eller trasig bricka

Om du eller en tidigare lägenhetsinnehavare har fått en bricka oavsett färg utkvitterad som sedan saknas räknas den som borttappad.

Önskar man att få en ersättningbricka så måste du kontakta HSB och informera vilken bricka du vill ha ersatt. Se prislistan längre ner.

Om din bricka är trasig så får du byta ut den utan kostnad.

Prislista

Följande priser gäller:

Första vita brickan - Ingår i alla lägenheter. Se avsnitt ovan om när du tar över en bostadsrätt
Svart extrabricka - 100:- (gäller ej om en tidigare svart bricka är utvkitterad)
Ersättning borttappad bricka - 500:-
Ersättning trasig bricka - 0:-

OBS: Läs avsnittet ovan om antal och typer av brickor.