Renovering och underhåll

Ombyggnad För ombyggnad i en lägenhet måste man inhämta tillstånd från styrelsen. Dit hör dock inte byggnadstekniskt oväsentliga tillägg som uppsättning eller rivning av en enkel mellanvägg. Vem är ansvarig för vad? Längst ned på den här sidan finns ett dokument om underhållsansvaret.

Kök och ventilation

Ventilationen i lägenheterna sker genom att takfläktar suger ut luft genom den spiskåpa som finns i kök och uttagen i badrum. För att det skall bli genomströmning av luft i lägenheten måste något eller några av friskluftsintagen ovanför fönstren vara öppna. Reglera dem själv så att inneklimatet blir bra.

För att ventilationen skall fungera får INTE köksfläktar monteras. En köksfläkt gör att ventilationen i dina grannars lägenheter inte fungerar. Endast spiskåpor utan fläkt är tillåtna. En korrekt monterad så kallad kolfilterfläkt kan också gå bra. Den påverkar inte ventilationen hos grannarna. Rådfråga styrelsen eller förvaltaren innan du byter spiskåpa så att det blir rätt.

Du ansvarar själv för disk- och tvättmaskiner både vad gäller installation och underhåll av maskinerna och även för de skador hos dig, hos grannar och i själva fastigheten som kan uppstå om det blir läckage eller översvämning.

Se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar.

Badrum

Regler och råd för Badrumsrenovering finns under en egen rubrik.