Hushållsmaskiner

Du ansvarar själv för dina egna hushållsmaskiner så som disk- och tvättmaskiner samt avfallskvarnar i kök både vad gäller installation och underhåll och även för de skador hos dig, hos grannar och i själva fastigheten som kan uppstå om det råkar bli läckage eller översvämning.

Installationer ska ske fackmannamässigt. 

Se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar.