Grönområden

Yttre miljön, där gräsytor, buskar, träd och planteringar ingår, sköts av Förvaltaren, se Kontaktlista.

Några gånger per år ordnar styrelsen gemensamma städ- och planteringsdagar där alla kan hjälpas åt att hålla området snyggt, spara lite pengar åt föreningen, lära känna grannarna och få motion - allt på en gång.