Månadsavgift

Kostnaderna för att äga, driva och underhålla fastigheterna budgeteras av styrelsen och täcks av medlemmarnas avgifter till föreningen.

Styrelsen bestämmer avgiftens storlek.

Det är en strävan att hålla avgifterna låga och stabila över åren.

Beloppen beräknas så att föreningen på sikt inte går med vare sig vinst eller förlust.

Avgiften beräknas för att täcka alla gemensamma kostnader, t.ex. underhåll, räntor, fastighetsskatt, samt gemensam förbrukning av el, vatten och värme. I avgiften ingår också kostnader för förbrukning av vatten och värme i lägenheterna.

Debiteringen görs månadsvis och skall vara inbetald i förskott, senast sista vardagen i månaden.