Paraboler

Regler för parabolantenner

Reglerna är till för att förhindra att en olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen.

Innan en parabolantenn får sättas upp måste följande tre saker vara klara:

1) En skriftlig ansökan ska lämnas in till styrelsen, se Kontakter.

Nederst på denna sida finns en blankett som ska användas för att skriva ansökan om att få sätta upp parabolantenn. I ansökan ska det finnas en ritning som visar hur den ska monteras.

Föreningens generella regler är:

• Det får bara finnas en (1) parabolantenn per lägenhet

• Antennen får bara monteras på den egna balkongen eller uteplatsen - inte på grannens

• Bultar för att montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens eller uteplatsens betong eller i fönsterkarm

• Det är inte tillåtet att borra hål i fönsterkarmen för att dra antennkabeln igenom

• Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga utanför balkongräcket

• Antennen får inte störa eller skymma sikten för grannarna

• Antennen ska vara fackmannamässigt monterad

2) Ansökan ska godkännas av styrelsen

När ansökan godkänts av styrelsen gäller beslutet för dig. När du säljer eller överlåter lägenheten slutar avtalet att gälla. En ny boende måste göra ny ansökan.

3) Ett avtal ska skrivas

När ansökan godkänts tar du kontakt med Fastighetsförvaltaren för att skriva under ett avtal mellan dig och Brf Agersö. I avtalet står regler och ansvar som gäller mellan dig och föreningen. Det är viktigt att du läst och förstått reglerna innan du skriver på avtal.

Först när de tre ovanstående punkterna är klara får du montera din parabolantenn.

Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du satt upp din parabolantenn:

Du säljer eller överlåter din lägenhet

Ditt avtal om parabolantenn slutar att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste göra en egen ansökan.

Skador

Om det sker några skador på fastigheten står du för reparationen av skadorna.

Arbete på huset

Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen.

Om du har satt upp antennen utan tillstånd

Du kommer att anmodas att omedelbart montera ner antennen och att göra en ansökan om att få montera den med styrelsens tillstånd enligt ovan.

Om du har satt upp antennen på något annat sätt

Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den monteras som det stod i din ansökan och så att reglerna följs. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd för antennen.