Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En fastighetsförvaltare efter era behov

Söker er bostadsrättsförening en trygg fastighetsförvaltare i Stockholm som kan hjälpa till med allt från vardagsärenden till strategisk rådgivning? Med HSB Stockholm får ni en trygg partner att luta er mot och möjligheten att följa alla era ärenden i Mitt HSB på webben, dygnet runt.
mainimage

HSB Stockholms fastighetsförvaltare

Våra fastighetsförvaltare tillför ovärderlig kompetens när ni behöver det. De har ett brett kontaktnät inom bland annat ekonomi och analys, juridik, boendesociala frågor och specialister inom byggprojekt. Genom våra lokalkontor runt om i Stockholm är vi aldrig långt bort.

Oavsett hur mycket hjälp ni behöver inom fastighetsförvaltning så har vi upplägg som passar era behov. Vi är en trygg partner med lång erfarenhet av skräddarsydda lösningar för bostadsrättsföreningar i olika storlekar.

Kanske är det dags att se över er underhållsplan? En viktig hörnsten för att skapa en långsiktig och trygg ekonomi i en bostadsrättsförening. Med HSB får ni en partner som underhåller och reviderar planen och kommer med proaktiva förslag på underhåll och investeringar som minskar era kostnader och ökar värdet på era fastigheter.

Vilket avtal passar er bäst?

Om ni gör mycket själva kan ett rådgivningsavtal passa. Då finns det någon att ringa när ni behöver det. Med avtalet förvaltare bas säkerställer ni att ert fastighetsägaransvar efterlevs. Önskar ni maximal avlastning kan ett fastighetsförvaltaravtal vara något för er. Med en verksamhetsledare får ni en strategisk part med målet att utveckla värdet på era fastigheter och er förening.

Läs mer om de olika alternativen nedan eller kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen tillsammans med er.

Rådgivningsförvaltare

Med ett rådgivningsavtal får ni tillgång till fastighetsförvaltare för konsultation och stöd i förvaltningsärenden. Ni får ett bollplank som har rätt kompetens för att räta ut frågetecken och som finns till hands när ni behöver hjälp. Era ärenden följer ni enkelt via Mitt HSB på webben.

 • Rådgivning när ni behöver
 • Kunniga förvaltare med bred kompetens kring förvaltning av fastigheter

Dessutom ingår 5 timmar ärendehantering, där förvaltaren avlastar styrelsen i förvaltningsärenden som t.ex. skadehantering, hjälp med störningar och andra ordningsfrågor eller myndighetskrav och kontakter.

Förvaltare Bas

För en styrelse kan det ibland vara svårt att få tiden att räcka till och saker hamnar lätt mellan stolarna. Med vårt basavtal kan ni känna er trygga med att egenkontroll genomförs och att föreningens fastighetsägaransvar upprätthålls. Förvaltaren genomför en årlig, lagstadgad fastighetsägarkontroll som redovisas på ett digitalt styrelsemöte.

 • Personlig och kunnig fastighetsförvaltare
 • Säkerställer att fastighetsägaransvaret efterlevs

Fastighetsförvaltare

Med vårt fastighetsförvaltaravtal får ni en resurs som fungerar som styrelsens förlängda arm. Fastighetsförvaltaren bevakar att bostadsrättsföreningen har rätt leveranser och att leverantörer uppfyller sina avtal. Förvaltaren håller styrelsen à jour via möten och avrapportering. Dessutom säkerställer förvaltaren att styrelsen uppfyller sitt fastighetsägaransvar och genomför en årlig fastighetsägarkontroll.

I förvaltaruppdraget ingår även hantering av försäkringsärenden, fakturakontroll och handläggning av kommersiella avtal, såsom överlåtelser, uppsägning av avtal och upprättande av nya avtal.

Med vår erfarenhet, vårt breda nätverk och en personlig och lokal förankring säkerställer vi att fastigheterna, medlemmarna och hyresgästerna tas om hand på bästa sätt.

 • Fastighetsförvaltare som samordnar förvaltningen
 • Förvaltningsrapport regelbundet - ger styrelsen full koll på vad som händer
 • Säkerställer att leverantörer håller vad som avtalats och att fastighetsägaransvaret efterlevs
 • Hanterar kommersiella avtal så att formkrav och hyreslagen efterlevs

Verksamhetsledare

Med en verksamhetsledare säkerställer ni att förvaltningen av er förening anpassas både efter dagens och morgondagens behov. Utöver att säkerställa att vardagsförvaltningen löper på som den ska har verksamhetsledaren ett stort fokus på strategiska och långsiktiga frågor som skapar mervärde och gör er förening mer attraktiv. Ni får en pålitlig strategisk partner.

Med utökade befogenheter tar verksamhetsledare ett helhetsansvar kring föreningens utveckling och arbetar proaktivt för att utveckla föreningens fastigheter och ekonomi. Med ett helhetstänk och fokus på fastighetsförädling och värdehöjande åtgärder som t.ex. energieffektivisering, eftersträvas en värdeökning på era fastigheter och alla lägenheter och lokaler i dem.

Verksamhetsledaren tar ett helhetsgrepp inom områden som ekonomi, drift, energi och olika byggprojekt genom att styra och följa upp föreningens sidoentreprenörer.

 • Långsiktigt och proaktivt arbete med värdeutveckling som mål
 • Högsta servicenivå och besvärsfrihet för föreningen
 • Kontinuerlig rapportering till styrelsen för trygghet och kontroll

Kontakta oss om fastighetsförvaltare för brf

Vill du veta mer om vad en fastighetsförvaltare kan göra för er bostadsrättsförening, eller får mer information om våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltning? Vi erbjuder fastighetsförvaltare för brf i hela Stockholm, Järfälla, Haninge, Täby, Tyresö, Solna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Sollentuna och Nacka. Fyll i vårt formulär, så hör vi av oss!  

Inspireras av andra

Claes Kjellander, ordförande i Brf Hamnvakten, står på föreningens innergård. I bakgrunden syns en lekplats. Bredvid Claes står Peter Schmidt, föreningens förvaltare från HSB Stockholm

Därför har vi egen förvaltare

Att ha en förvaltare på heltid kan låta som en enorm utgift, men det kan bli en lönsam affär. För en stor och komplex förening som HSB brf Hamnvakten är det välinvesterade pengar som frigör tid för att utveckla fastigheterna.

Läs mer

En fastighetsförvaltare kan också hjälpa er med

underhållsplan

Underhållsplan

Håll koll på vilka åtgärder som behövs i er fastighet och när de bör utföras.