På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB lyfter bostadsfrågan i Almedalen 2019

 

HSB deltar under Almedalsveckan för att inspirera och påverka den politik som ska möta framtidens utmaningar för boendet och bostadsbyggandet.

Hur kan vi hitta lösningar som underlättar för unga på bostadsmarknaden? Och hur ska vi bo hållbart i framtiden? Det är några av frågorna som HSB bjuder in till diskussion kring under veckan.

Under Almedalen kommer vi, tillsammans med opinionsbildare, branschfolk och beslutsfattare, att diskutera framtidens boende och debattera hur vi tillsammans kan lösa bostadskrisen.

Under Almedalsveckan 2019 bjuder HSB in till seminarium på Visby Strand och deltar i paneler och debatter. Varmt välkommen.

Program 2019

Klicka på rubriken för att komma till programmet.

Tisdag 2 juli - hos HSB

Ungas bostadsdrömmar - ett hot mot samhällsekonomin?

Det har blivit allt svårare för unga och förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt finns en oro för hushållens skuldsättning, som har lett till bolånetak och amorteringskrav. Hur kan vi hitta lösningar som underlättar för unga på bostadsmarknaden, som inte hotar samhällsekonomin?

Tid: 13:15 - 14:00, Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokal Viklau, Donnersgatan 2

Bilen, biffen, bostaden – hur löser vi hållbarhetsutmaningarna?

För att vi ska kunna lösa de hållbarhetsutmaningar samhället står inför behövs nya sätt att bo, producera mat och transportera oss.

Tid: 14:10 - 14:50, Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokal Viklau, Donnersgatan 2

Välkommen där vi deltar

 

Måndag 1 juli

Självständig redaktion eller en del av kommunikationsstrategin?

Arrangör: Sveriges Tidskrifter

Framtiden är här - har vi säkrat kompetenserna som krävs?

Arrangör: Expressen, Newton Utbildning

Bostad - en rättighet, inte en handelsvara

Arrangör: We Effect

Tisdag 2 juli

Överdrifter, felaktigheter och rena missförstånd – en analys av debatten om hushållens skuldsättning

Arrangör: Veidekke

Stadsutveckla med kvalitet – vilka är framgångsfaktorerna? HSB och Sveriges Arkitekter delar ut pris till årets arkitekturkommun

Arrangör: Sveriges Arkitekter, HSB

Behövs kooperativt företagande i Sverige?

Arrangör: Coompanion Sverige 

Hur ser framtidens boende, bostadsmarknad och bostadsbyggande ut?

Arrangör: PwC

Onsdag 3 juli

Bostadskrisen – så tar vi oss an vår tids stora samhällsutmaning

Arrangör: Dagens industri, Hemnet

Behöver fastighetsbranschen ändra sitt CV för att locka framtidens medarbetare?

Arrangör: Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Hur vill hyresgästerna att lägenheterna ska renoveras?

Arrangör: Modexa

Torsdag 4 juli

Är hållbarhetspionjärerna omsprungna av kvartalsekonomerna?

Arrangör: Svensk kooperation

Mellan hyrt och ägt boende - kan nya lösningar ge fler en väg in till bostadsmarknaden?

Arrangör: Veidekke

Hållbarhet och värderingar viktigare än någonsin för unga: Är kooperationen svaret på deras behov?

Arrangör: Kooperativa Förbundet, KF

HSB Living Lab

Följ oss på resan mot framtidens boende

Mer än ett vanligt sparande

Börja bospara hos HSB

Bostäder i hela landet

Se våra bostäder i Visby och övriga landet

Sedan 1923

Historien om HSB

HSB Dela gör det möjligt för fler unga att köpa en bostad

HSB vill hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden och lanserar HSB Dela. Vi startar med ett pilotprojekt i HSB brf Blanka i Göteborg. Med HSB Dela skapar vi en ny modell för att äga en bostadsrätt. HSB köper 50 procent och du 50 procent. Det innebär att du som köpare betalar 50 procent av bostadsrättens pris och ingår ett samäganderättsavtal med HSB. Du delar helt enkelt köpet med HSB.