Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

FAQ - vanliga frågor och svar

Här nedan kan du läsa svar på vanligt förekommande frågor angående överlåtelser, avgifter, bosparande och medlemskap hos HSB Göteborg.

Hur går en överlåtelse till?

De flesta överlåtelser sker genom mäklare och då brukar mäklaren guida genom processen och ta hand om det praktiska. Men vid en privatförsäljning, gåva, bodelning eller arv behöver vi som förvaltare få in kopior på de juridiska handlingarna så att vi kan registrera de nya ägarförhållandena i bostadsrättens lägenhetsförteckning. Handlingarna skickas via mejl till overlatelser.gbg@hsb.se eller i pappersform till:
HSB Göteborg, Överlåtelser
Box 311 11
40032 Göteborg

Vid försäljningar och gåvor kommer du att få betala en överlåtelseavgift, som uppgår till 2,5 procent av prisbasbeloppet. Det är dock gratis att registrera om ägarförhållandena vid arv och bodelning. Viktigt att tänka på är att vid arv måste en kopia av registrerad bouppteckning samt eventuellt testamente och arvskifte skickas in.

När vi tagit emot någon av tidigare nämnda handlingar skickar vi dem elektroniskt till bostadsrättsföreningen för godkännande av de nya medlemmarna. OBS! Gäller det en HSB-lägenhet måste de nya bostadsrättshavarna vara medlemmar i HSB Göteborg för att bostadsrättsföreningen ska kunna godkänna den nya bostadsrättsinnehavaren. Se mer information under nedan rubrik; "Måste jag vara medlem i HSB Göteborg som innehavare av en HSB-bostadsrätt?".

Juridisk rådgivning
För alla som är medlemmar i HSB Göteborg finns gratis juridisk rådgivning som kan vara användbar om man har frågor om hur man bäst går tillväga för att överlåta sin lägenhet. Läs mer här: hsb.se/goteborg/medlem/privatperson/juridisk-radgivning

Mallar
Blankettmallar på gåvobrev och överlåtelse hittas här på vår hemsida: hsb.se/goteborg/blanketter

Måste jag vara medlem i HSB Göteborg som innehavare av en HSB-bostadsrätt?

Alla innehavare av en bostadsrättslägenhet i en HSB-bostadsrättsförening som är medlem i HSB Göteborg, måste själva enligt stadgarna vara medlemmar i HSB Göteborg. Enklast löser du ditt medlemskap genom att gå in på blimedlem.hsb.se och fylla i dina uppgifter. Det går också bra att kontakta HSB Göteborgs överlåtelseavdelning på telefon, 010-442 20 00, och be att få en avi hemskickad.

Vill du veta mer om medlemskapet och vårt bosparande hittar du information här på vår hemsida: hsb.se/goteborg/medlem/privatperson

Vad är en överlåtelseavgift?

Vid en försäljning och gåva av hela eller delar av bostadsrätten tas en överlåtelseavgift ut som är reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Denna brukar vara satt till 2,5 procent av prisbasbeloppet. Vanligen betalar den som säljer/överlåter lägenheten avgiften, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att köparen ska betala avgiften. Avgiften aviseras i samband med att lägenheten tillträds.

Hur betalar jag första månadsavgiften i min nya bostadsrätt?

I samband med tillträdet av bostadsrätten skickas nya avier ut i de nya ägarnas namn. Betala aldrig med förra ägarens avi utan avvakta egna avier i eget namn. Den som var innehavare av lägenheten den förste i månaden är betalningsansvarig för hela månaden. Vid tillträdesdag mitt i månaden gör säljare och köpare en avräkning av innevarande månads avgift. Är en mäklare inblandad brukar de hjälpa till att reglera avgiften i samband med tillträdet.

Har du inte fått avierna en vecka efter inflyttningen kontaktar du HSB Göteborgs hyror- och överlåtelseavdelning via mejl, boendeservice.gbg@hsb.se eller på telefon, 010-442 20 00.

Varför får jag en pantavgift på avgiftsavin?

Bostadsrättsföreningen är enligt lag skyldig att föra register över bostadsrätternas pantsättningar. För arbetet har bostadsrättsföreningen enligt stadgarna rätt att ta ut en administrativ avgift av bostadsrättsinnehavarna med en procent av prisbasbeloppet per pantsättning. Avgiften tas ut på nästkommande kvartals första avgiftsavi och uppgår till 1 procent av prisbasbeloppet.

Varför får jag IMD-avgifter när jag flyttat från min bostadsrätt?

Många bostadsrättsföreningar har individuell enhetsmätning (IMD) på el, varmvatten, kallvatten och värme. Detta innebär att varje bostadsrätt betalar för den egna förbrukningen. Förbrukningen betalas fem månader i efterskott, exempelvis kommer januaris förbrukning på junis avi. När du flyttar till en förening med individuell enhetsmätning betalar du inga IMD-avgifter de fem första månaderna efter tillträdet.

Den dagen du flyttar från föreningen kommer de fem sista månadernas förbrukning att aviseras i efterskott. På din slutfaktura aviseras den förbrukning du hade till och med det datum du överlåter din lägenhet.

Hur blir jag medlem i HSB?

Gå in på blimedlem.hsb.se och fyll i dina uppgifter. Så snart du betalat din medlemsandel och medlemsavgift kan du nyttja medlemsförmånerna.

Kan jag flytta mitt medlemskap mellan HSB-föreningar?

Om du är medlem i en annan HSB-förening kan du flytta över ditt medlemskap och bosparande till exempelvis HSB Göteborg. Kontakta din nuvarande HSB-förening så hjälper de till med överlåtelsen.

Hur gör jag för att börja bospara i HSB?

För att bospara i HSB måste du vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. Du väljer själv hur mycket du vill spara i månaden och får en poäng per sparad hundralapp, max fem poäng per månad och 60 poäng per år. Läs mer om bosparande och börja bospara på hsb.se/bospar

Måste jag spara varje månad eller kan jag sätta in ett engångsbelopp?

Det väljer du helt och hållet själv, om du sparar med ett engångsbelopp räknas allt över maxbeloppet (500 kronor) för den månaden som ett överskottssparande. Ditt överskottsparande räknas automatiskt av mot nya bosparpoäng varje månad som passerar, tills du inte längre har något överskott kvar. Det betyder inte att du kan få bosparpoäng retroaktivt. Läs mer om hur bosparandet fungerar genom att klicka här.

Varför kan jag inte se mina bosparpoäng?

Nya poäng räknas upp den sista i varje månad, då systemet känner av om det finns pengar motsvarande nya poäng i någon av de godkända sparformerna. Det kan ta upp till tre vardagar innan poängen går att se i Mitt HSB.

Hur länge måste jag bospara för att få en hyresrätt?

Hur många bosparpoäng som krävs för att få en hyreslägenhet beror på hur många bosparare som är intresserade av just det objekt du söker. Här hittar du information om hur många bosparpoäng som har krävts i våra olika områden: hsb.se/goteborg/fordeladelagenheter

Kan jag överlåta mina bosparpoäng till någon annan?

Det går bra att överlåta sina bosparpoäng till, make/maka, sambo, registrerad partner, förälder, syskon, barn eller barnbarn. Det går även bra att överlåta bosparpoäng genom bodelning, arv eller testamente. Det finns blankett för överlåtelse av bosparpoäng som du hittar här

Vad är HSB Dela?

HSB lanserar en ny modell för att äga en bostadsrätt: HSB Dela. Modellen vänder sig till unga vuxna i åldern 18 - 29 år som idag har svårt att köpa en egen bostad. HSB Dela innebär att HSB köper 50 procent och köparen 50 procent av en bostadsrätt. Läs mer på hsb.se/dela.

HSB Göteborg kommer att fördela lägenheter genom HSB Dela i våra två kommande nyproduktionsprojekt brf Ramselyckan och brf Spanjoletten.

 

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.