På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

FAQ - vanliga frågor och svar

Här nedan kan du läsa svar på vanligt förekommande frågor angående överlåtelser, avgifter, bosparande och medlemskap hos HSB Göteborg.

Hur går en överlåtelse till?

De flesta överlåtelser sker genom mäklare och då brukar mäklaren guida genom processen och ta hand om det praktiska. Men vid en privatförsäljning, gåva, bodelning eller arv behöver vi som förvaltare få in kopior på de juridiska handlingarna så att vi kan registrera de nya ägarförhållandena i bostadsrättens lägenhetsförteckning. Handlingarna skickas via mejl till overlatelser.gbg@hsb.se eller i pappersform till:
HSB Göteborg, Överlåtelser
Box 311 11
40032 Göteborg

Vid försäljningar och gåvor kommer du att få betala en överlåtelseavgift som år 2018 är 1 138 kronor. Det är dock gratis att registrera om ägarförhållandena vid arv och bodelning. Viktigt att tänka på är att vid arv måste en kopia av registrerad bouppteckning samt eventuellt testamente och arvskifte skickas in.

När vi tagit emot någon av tidigare nämnda handlingar skickar vi dem elektroniskt till bostadsrättsföreningen för godkännande av de nya medlemmarna. OBS! Gäller det en HSB-lägenhet måste de nya bostadsrättshavarna vara medlemmar i HSB Göteborg för att bostadsrättsföreningen ska kunna godkänna den nya bostadsrättsinnehavaren. Se mer information under nedan rubrik; "Måste jag vara medlem i HSB Göteborg som innehavare av en HSB-bostadsrätt?".

Juridisk rådgivning
För alla som är medlemmar i HSB Göteborg finns gratis juridisk rådgivning som kan vara användbar om man har frågor om hur man bäst går tillväga för att överlåta sin lägenhet. Läs mer här: hsb.se/goteborg/medlem/privatperson/juridisk-radgivning

Mallar
Blankettmallar på gåvobrev och överlåtelse hittas här på vår hemsida: hsb.se/goteborg/blanketter

Måste jag vara medlem i HSB Göteborg som innehavare av en HSB-bostadsrätt?

Alla innehavare av en bostadsrättslägenhet i en HSB-bostadsrättsförening som är medlem i HSB Göteborg, måste själva enligt stadgarna vara medlemmar i HSB Göteborg. Enklast löser du ditt medlemskap genom att gå in på blimedlem.hsb.se och fylla i dina uppgifter. Det går också bra att kontakta HSB Göteborgs överlåtelseavdelning på telefon, 010-442 20 00, och be att få en avi hemskickad.

Vill du veta mer om medlemskapet och vårt bosparande hittar du information här på vår hemsida: hsb.se/goteborg/medlem/privatperson

Vad är en överlåtelseavgift?

Vid en försäljning och gåva av hela eller delar av bostadsrätten tas en överlåtelseavgift ut som är reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Denna brukar vara satt till 2,5 procent av prisbasbeloppet. Vanligen betalar den som säljer/överlåter lägenheten avgiften, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att köparen ska betala avgiften. Avgiften aviseras i samband med att lägenheten tillträds och uppgår år 2018 till 1 138 kronor.

Hur betalar jag första månadsavgiften i min nya bostadsrätt?

I samband med tillträdet av bostadsrätten skickas nya avier ut i de nya ägarnas namn. Betala aldrig med förra ägarens avi utan avvakta egna avier i eget namn. Den som var innehavare av lägenheten den förste i månaden är betalningsansvarig för hela månaden. Vid tillträdesdag mitt i månaden gör säljare och köpare en avräkning av innevarande månads avgift. Är en mäklare inblandad brukar de hjälpa till att reglera avgiften i samband med tillträdet.

Har du inte fått avierna en vecka efter inflyttningen kontaktar du HSB Göteborgs hyror- och överlåtelseavdelning via mejl, overlatelser.gbg@hsb.se eller på telefon, 010-442 20 00.

Varför får jag en pantavgift på avgiftsavin?

Bostadsrättsföreningen är enligt lag skyldig att föra register över bostadsrätternas pantsättningar. För arbetet har bostadsrättsföreningen enligt stadgarna rätt att ta ut en administrativ avgift av bostadsrättsinnehavarna med en procent av prisbasbeloppet per pantsättning. Avgiften tas ut på nästkommande kvartals första avgiftsavi och uppgår år 2018 till 455 kronor per pant.

Varför får jag IMD-avgifter när jag flyttat från min bostadsrätt?

Många bostadsrättsföreningar har individuell enhetsmätning (IMD) på el, varmvatten, kallvatten och värme. Detta innebär att varje bostadsrätt betalar för den egna förbrukningen. Förbrukningen betalas fem månader i efterskott, exempelvis kommer januaris förbrukning på junis avi. När du flyttar till en förening med individuell enhetsmätning betalar du inga IMD-avgifter de fem första månaderna efter tillträdet.

Den dagen du flyttar från föreningen kommer de fem sista månadernas förbrukning att aviseras i efterskott. På din slutfaktura aviseras den förbrukning du hade till och med det datum du överlåter din lägenhet.

Hur blir jag medlem i HSB?

Gå in på blimedlem.hsb.se och fyll i dina uppgifter. Så snart du betalat din medlemsandel och medlemsavgift kan du nyttja medlemsförmånerna.

Kan jag flytta mitt medlemskap mellan HSB-föreningar?

Om du är medlem i en annan HSB-förening kan du flytta över ditt medlemskap och bosparande till exempelvis HSB Göteborg. Kontakta din nuvarande HSB-förening så hjälper de till med överlåtelsen.

Hur gör jag för att börja bospara i HSB?

För att bospara i HSB måste du vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. Du väljer själv hur mycket du vill spara i månaden och får en poäng per sparad hundralapp, max fem poäng per månad och 60 poäng per år. Läs mer om bosparande och börja bospara på hsb.se/bospar

Måste jag spara varje månad eller kan jag sätta in ett engångsbelopp?

Det väljer du helt och hållet själv, om du sparar med ett engångsbelopp räknas allt över maxbeloppet (500 kronor) för den månaden som ett överskottssparande. Ditt överskottsparande räknas automatiskt av mot nya bosparpoäng varje månad som passerar, tills du inte längre har något överskott kvar. Det betyder inte att du kan få bosparpoäng retroaktivt. Läs mer om hur bosparandet fungerar genom att klicka här.

Varför kan jag inte se mina bosparpoäng?

Nya poäng räknas upp den sista i varje månad, då systemet känner av om det finns pengar motsvarande nya poäng i någon av de godkända sparformerna. Det kan ta upp till tre vardagar innan poängen går att se i HSB Portalen.

Hur länge måste jag bospara för att få en hyresrätt?

Hur många bosparpoäng som krävs för att få en hyreslägenhet beror på hur många bosparare som är intresserade av just det objekt du söker. Här hittar du information om hur många bosparpoäng som har krävts i våra olika områden: hsb.se/goteborg/fordeladelagenheter

Kan jag överlåta mina bosparpoäng till någon annan?

Det går bra att överlåta sina bosparpoäng till, make/maka, sambo, registrerad partner, förälder, syskon, barn eller barnbarn. Det går även bra att överlåta bosparpoäng genom bodelning, arv eller testamente. Det finns blankett för överlåtelse av bosparpoäng som du hittar här. Du besöker ett Swedbank kontor där du och personen som ska ta över poängen behöver närvara.

HSB Göteborgs medlemsbroschyr

Medlemskapet i HSB Göteborg

Läs vår medlemsbroschyr för att få veta mer om medlemskapet i HSB Göteborg.

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. Swedbank är kontoförande bank för HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto.
För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se