Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

FAQ- Frequently asked questions and answers

Below you will find responses to some of the most frequently asked questions regarding transfer of ownership, fees, House Saving Accounts, and HSB membership.

Transfer of ownership

Majority of ownership transfers will be carried out through an estate agent, who will then be able to guide through the process. When the transfer of ownership is the result of a private property sale, a gift deed, division of estate or inheritance we require copies of the legal documents as we act as trustees of the property. Upon receiving the copies we will ensure that the correct details of ownership are registered with the housing association. The copies of the legal documents should be sent via email to overlatelser.gbg@hsb.se or to the following address;
HSB Göteborg, Överlåtelser
Box 311 11
40032 Göteborg

A fee will be charged when details of ownership changes due to a sale of an apartment or a gift deed. It is however free of charge to register new details regarding ownership should the change be due to an inheritance or a division of estate. Please be informed that when details of ownership changes due to inheritance you will be required to send in copies of the registered account of the estate, as well as copies of any last will of testament. Furthermore, you are also required to send us copies of the formal distribution of inheritance.


When we have received the copies of the legal documents we will pass them on electronically to the property’s Housing Association for approval of any new members. Please note that the new owners are required to be HSB House Saving Account holders and Members of HSB Gothenburg in order for the Housing Association of the property to be able to approve the new owners. Please find further information below; “Am I required to be a member of HSB Gothenburg in order to own a HSB Housing Association Apartment”.

Legal Advice
We offer legal advice regarding Housing Association matters free of charge to our members, a very useful service when looking to transfer ownership of a HSB Housing Association apartment.
Please go through the link below to access more information regarding the legal advice.
hsb.se/goteborg/medlem/privatperson/juridisk-radgivning

Templates
Useful templates for gift deeds and transfer of property is available using the following link; hsb.se/goteborg/blanketter

Am I required to be a member of HSB Gothenburg in order to own a HSB Housing Association Apartment?

All owners of a private Housing Association apartment in a HSB Housing Association property belonging to HSB Gothenburg are required by the statutes to be members of HSB Gothenburg. Follow this link to fill in your details and become a member blimedlem.hsb.se It is also possible to contact the transfer division at HSB by phone 010-442 20 00, in order to arrange for a form to be posted to your address.

Should you wish to find out more about HSB membership, and our offerings regarding a House Savings account please find further information using the following link hsb.se/goteborg/medlem/privatperson

What is a transfer fee?

When the ownership of an apartment transfers due to a sale or due to the Housing Association Apartment being passed on in a gift deed there will be a fee for the transfer as regulated in the statutes of the Housing Association. This fee is 2,5% of the price base amount. It is usually the person selling the apartment that will pay the transfer fee, should nothing else be stated in the statutes of the Housing Association. The fee will be invoiced in conjunction with the new owners gaining access to the apartment.

How do I pay the first monthly fee when moving into the Housing Association Apartment?

When new the owners gain legal access to an apartment, invoices with the new owner details will be issued and posted. You should never pay an invoice for the monthly fee with the previous owner’s name and detail, always await invoices in your name and correct details. Should the day of access take place in the middle of a calendar month the buyer and seller need to settle the amount of that particular monthly fee. If an estate agent is being used for the sale of the apartment they can also assist with settling the amount of the monthly payment when the new owner takes possession of the apartment.

Should you not have received updated invoices with your name and details a week after gaining legal access/ moving in, please contact HSB Gothenburg’s department for rent and transfer matters via email overlatelser.gbg@hsb.se or by phone 010-442 20 00.

Why do I have to pay a fee for the mortgage deed?

The Housing Association is required by law to keep a register of the mortgage deeds registered to the apartments in the Housing Association. The statutes of the association authorizes the association to charge a fee for the administrative work related to updating the register of the mortgage deeds.
The fee for registering each mortgage deed is one percent of the price base amount, and will be added to the first invoice of the following quarter.

Why do I receive charges for the Individual Metre Reading after moving from the apartment?

Many Housing Associations have utility bills with individual meter reading system for each apartment for the use of hot water, cold water and heating. Each apartment therefore only pays for the usage of utilities based on the consumption of hot and cold water as well as heating. The usage of utilities is charged five months in arrears, which means that you will receive the bill for the January usage five months later in June, therefore you will have an invoice free period of utility bills the initial five months after leaving your apartment and moving out.

The final invoice will be issued in arrears covering the last five months of utility consumption prior to moving out. The final invoice will also state the amount of usage of utilities until the day of moving out/ owner transfer.

How do I become a member of HSB?

Please use the following link to fill in your details, as soon as you have paid your member joining fee  and regular membership fee you will be free to use the HSB Member Services: blimedlem.hsb.se 

Can I transfer my membership between different HSB Associations?

If you already are a member of HSB, however registered at another location it is easy to transfer your HSB membership to HSB Gothenburg. Please contact your current HSB association and they will be able to assist you with this.

How do I begin saving using a House Saving account?

In order to start House Saving with us at HSB you need to be a member in one of the HSB Associations in Sweden. You will be able to choose how much you wish to save each month, for every 100 SEK you save you will receive a Saving Point. There is a limit of five Saving Points per month and sixty Saving Points per year. Please find further information following this link hsb.se/bospar

Am I required to deposit savings each month or is it possible to deposit a lump sum?

This is entirely up to you. Should you deposit a lump sum of savings into your House Savings account, the amount exceeding the maximum amount (500 SEK per month) will then be counted as excess savings. The excess will then be counted towards new House Saving Points each month that passes, until there is no excess left. It does not mean, however, that you are able to receive House Saving points retroactively. Please use the following link to find further information regarding House Savings Account here.

Why are my House Saving Points not visible?

New points are added up by the end of each month, the system will then assess how much money that is available in the account and what the corresponding House Saving points will be. It may take up to 3 working days before this is registered and visible in Mitt HSB.

How long do I have to save for in order to be able to get a contract for a rented apartment?

How many House Saving Points that will be required in order to get the contract for a rented apartment depends on how many other House Savers there are showing interest in that particular apartment. Please follow the link to access a list of the average House Saving Points required in our areas; hsb.se/goteborg/fordeladelagenheter 

Am I able to transfer my House Saving Points to someone else?

It is possible to transfer your House Saving Points to; spouse, common law spouse, registered partner, parent, sibling, child/ children and grandchildren. It is also possible to transfer your points by partition of joint property, inheritance or last will. Please find the form for transferring House Saving Points here

What is HSB Dela?

HSB has launched a new model for young adults, aged 18-29, to own their first tenant owned apartment, HSB Dela. With HSB Dela HSB owns 50% of the apartment and the young adult 50%. 

HSB Göteborg is distributing apartments with HSB Dela in two coming new production projects, HSB brf Ramselyckan and HSB brf Spanjoletten

To be elidgable to buy an apartment with HSB Dela you have to have a home savings account. Read more about home-saving with HSB here

Read more about HSB Dela here (In swedish)

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.