På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så här gör du!

Vad roligt att du är nyfiken på hur du gör för att bedriva ett projekt i HSB Living Lab! Här kan du läsa om vår forskningsprocess.

Vem kan forska och utveckla i HSB Living lab?
Alla med en idé om framtidens hållbara boende är välkomna att ansöka om att bedriva ett projekt i HSB Living Lab. Det har hittills startat ett 100-tal projekt i huset, varav ca 50 pågår samtidigt just nu, med fokus på allt från material till teknik och beteenden. Men huset står aldrig stilla och det finns alltid plats för fler projekt!
Det här är i stora drag hur processen ser ut. Mer utförlig information hittar du längre ner.

  1. Har du en idé kring framtidens hållbara boende? Bra, då är första steget avklarat.
  2. Välj en av våra fyra kategorier (se nedan) och skriv en ansökan.
  3. Välj också om du vill söka pengar från vår forskningsfond eller inte.
  4. Skicka in ansökan och invänta respons och startbesked.
  5. Grattis, nu kan du sätta igång!
  6. Statusrapportera och slutrapportera enligt överenskommelse.
  7. Sprid dina resultat och använd dina nya kunskaper och kontakter!

1. Idé
Du har en idé kring framtidens hållbara boende! Nu behöver du någon av HSB Living Labs tolv samarbetspartners med dig i ansökan. Vet du inte vem du ska välja, kontakta Madelaine.Doufrix@hsb.se.

2. Välj kategori och skriv en ansökan
Vi välkomnar många typer av projekt i HSB Living Lab. Välj den kategori som passar ditt projekt och ladda ner ansökan.

  • Studentprojekt: Denna kategori syftar till att uppmuntra studentarbeten t ex uppsatser, examensarbeten och kandidatarbeten i HSB Living Lab. Studenter från såväl Chalmers som andra lärosäten kan ansöka. Studentprojekt behöver ha en utsedd och ansvarig handledare på sitt lärosäte för att bli godkända. Ansökningar sker löpande.
    Ansökningsmall studentprojekt
  • Akademiska forskningsprojekt avser just akademisk forskning och utförs i samarbete med ett lärosäte, t ex högskola eller universitet. Det kan vara Chalmers, men även övriga lärosäten är välkomna. Ansökningar sker löpande. Vill du veta mer om sensornätverket som mäter och registrerar allt som händer i huset kan du besöka Chalmers hemsida.
    Ansökningsmall akademisk forskning
  • TDU-projekt. Detta står för Test-, Demo-, Utveckling-/Utvärderingsprojekt. Dessa projekt har inga krav på vetenskaplig nivå. Projekt i denna kategori kan utforska helt nya idéer och generera ny kunskap. De kan även testa och utvärdera befintliga idéer, projekt, produkter, tjänster som inte undersökts tillräckligt eller inte testats i en verklig miljö för vidare utveckling. En typ av utveckling kan även vara co-creation och workshops. TDU-projekt har fyra ansökningsperioder per år. Deadlines för 2021 är 23 februari, 11 maj, 14 september respektive 16 november.
    Ansökningsmall TDU-projekt
  • Externa projekt. Vi bjuder även in projekt som redan pågår i omvärlden, men som önskar använda HSB Living Lab som arena att testa och utveckla i. Detta kan vara projekt som redan finansieras av EU, Formas, Vinnova eller liknande. Det kan också vara projekt där en större sammanslutning av aktörer gått samman i en större fråga. Ansökningar sker löpande.
    Ansökningsmall Externa projekt

3. HSB Living Labs forskningsfond
Du som ansöker kan ha din finansiering klar från annat håll. Det finns också möjlighet att söka medfinansiering från HSB Living Labs forskningsfond som delar ut två miljoner kronor per år. Du ansöker om medel från forskningsfonden i ansökningsformuläret.

4. Respons och startbesked
Efter inskickad ansökan återkommer HSB Living Labs beslutsgrupp med eventuell respons och avslag eller godkännande på din ansökan.

5. Projektstart
Grattis, nu kan du sätta igång! Innan ditt projekt startar skriver vi tillsammans avtal kring vad som gäller för ditt projekt. Till exempel kan det handla om hur eventuella ombyggnationer av huset ska gå till, regler för att behandla sensordata, rättigheter till resultat och liknande.

6. Statusrapporter och slutrapporter
Var sjätte månad skickar du en statusrapport till beslutsgruppen. Mall för statusrapport hittar du här.
När projektet är slut sammanfattar du dina reslutat och slutsatser i en slutrapport. Du bjuds även in för att presentera dina resultat för HSB Living Labs partners i beslutsgruppen. Mall för slutrapport hittar du här.

7. Sprid dina resultat och använd dina nya kunskaper och kontakter!
Bra jobbat, du har bidragit med viktiga resultat för framtidens hållbara boende! Vi hoppas och tror att du även haft en spännande tid i HSB Living Lab, fått viktiga insikter och träffat många nya kontakter. Nu hjälps vi åt att sprida dina resultat!