Så här gör du!

Vad roligt att du är nyfiken på hur du gör för att bedriva ett projekt i HSB Living Lab! Här kan du läsa om vår forskningsprocess.

Vem kan forska och utveckla i HSB Living lab?
Alla med en idé om framtidens hållbara boende är välkomna att ansöka om att bedriva ett projekt i HSB Living Lab. Det har hittills startat cirka 200 projekt i huset, varav ca 50 pågår samtidigt just nu, med fokus på allt från material till teknik och beteenden. Men huset står aldrig stilla och det finns alltid plats för fler projekt!
Det här är i stora drag hur processen ser ut. Mer utförlig information hittar du längre ner.

 1. Har du en idé kring framtidens hållbara boende? Bra, då är första steget avklarat.
 2. Välj en av våra fyra kategorier (se nedan) och skriv en ansökan.
 3. Välj också om du vill söka pengar från vår forskningsfond eller inte.
 4. Skicka in ansökan och invänta respons och startbesked.
 5. Grattis, nu kan du sätta igång!
 6. Statusrapportera och slutrapportera enligt överenskommelse.
 7. Sprid dina resultat och använd dina nya kunskaper och kontakter!

1. Idé
Du har en idé kring framtidens hållbara boende! Nu behöver du någon av HSB Living Labs tolv samarbetspartners med dig i ansökan. Vet du inte vem du ska välja, kontakta Madelaine.Doufrix@hsb.se.

2. Välj kategori och skriv en ansökan
Vi välkomnar många typer av projekt i HSB Living Lab. Välj den kategori som passar ditt projekt och ladda ner ansökan.

 • Studentprojekt: Denna kategori syftar till att uppmuntra studentarbeten t ex uppsatser, examensarbeten och kandidatarbeten i HSB Living Lab. Studenter från såväl Chalmers som andra lärosäten kan ansöka. Studentprojekt behöver ha en utsedd och ansvarig handledare på sitt lärosäte för att bli godkända. Ansökningar sker löpande.
  Ansökningsmall studentprojekt
 • Akademiska forskningsprojekt avser just akademisk forskning och utförs i samarbete med ett lärosäte, t ex högskola eller universitet. Det kan vara Chalmers, men även övriga lärosäten är välkomna. Ansökningar sker löpande. Vill du veta mer om sensornätverket som mäter och registrerar allt som händer i huset kan du besöka Chalmers hemsida.
  Ansökningsmall akademisk forskning
 • TDU-projekt. Detta står för Test-, Demo-, Utveckling-/Utvärderingsprojekt. Dessa projekt har inga krav på vetenskaplig nivå. Projekt i denna kategori kan utforska helt nya idéer och generera ny kunskap. De kan även testa och utvärdera befintliga idéer, projekt, produkter, tjänster som inte undersökts tillräckligt eller inte testats i en verklig miljö för vidare utveckling. En typ av utveckling kan även vara co-creation och workshops. TDU-projekt har fyra ansökningsperioder per år. Ansökningsdatum för 2024 är 27 februari, 14 maj, 10 september och 12 november.
  Ansökningsmall TDU-projekt
 • Externa projekt. Vi bjuder även in projekt som redan pågår i omvärlden, men som önskar använda HSB Living Lab som arena att testa och utveckla i. Detta kan vara projekt som redan finansieras av EU, Formas, Vinnova eller liknande. Det kan också vara projekt där en större sammanslutning av aktörer gått samman i en större fråga. Ansökningar sker löpande.
  Ansökningsmall Externa projekt

3. HSB Living Labs forskningsfond
Du som ansöker kan ha din finansiering klar från annat håll. Det finns också möjlighet att söka medfinansiering från HSB Living Labs forskningsfond som delar ut två miljoner kronor per år. Du ansöker om medel från forskningsfonden i ansökningsformuläret.

4. Respons och startbesked
Efter inskickad ansökan återkommer HSB Living Labs beslutsgrupp med eventuell respons och avslag eller godkännande på din ansökan.

5. Projektstart
Grattis, nu kan du sätta igång! Innan ditt projekt startar skriver vi tillsammans avtal kring vad som gäller för ditt projekt. Till exempel kan det handla om hur eventuella ombyggnationer av huset ska gå till, regler för att behandla sensordata, rättigheter till resultat och liknande.

6. Statusrapporter och slutrapporter
Var sjätte månad skickar du en statusrapport till beslutsgruppen. Mall för statusrapport hittar du här.
När projektet är slut sammanfattar du dina reslutat och slutsatser i en slutrapport. Du bjuds även in för att presentera dina resultat för HSB Living Labs partners i beslutsgruppen. Mall för slutrapport hittar du här.

7. Sprid dina resultat och använd dina nya kunskaper och kontakter!
Bra jobbat, du har bidragit med viktiga resultat för framtidens hållbara boende! Vi hoppas och tror att du även haft en spännande tid i HSB Living Lab, fått viktiga insikter och träffat många nya kontakter. Nu hjälps vi åt att sprida dina resultat!