Gällande parkeringsplatser 23/25

09 maj 2024 Det går nu att åter parkera sin bil på sin numrerade plats enligt de nya parkeringsavtalen.

En del kringarbete återstår med mark och driftssättning av laddstolpar. Besked till berörda medlemmar kommer att aviseras när elarbetet är klart. From 10/5 gäller tidigare parkeringsregler åter på området.


Till nyhetslistan