Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Till mäklare

Våra överlåtelser sköts av HSB Malmö. För att underlätta ditt arbete som mäklare hittar du här en enkel checklista. I Mitt HSB hittar du vanliga frågor och svar när det gäller hanteringen av överlåtelserna.

Överlåtelser sker digitalt

Överlåtelserna sker digitalt via Mitt HSB och tjänsten HSB Överlåtelser. Med HSB Överlåtelser får alla parter som är inblandade i överlåtelser en effektiv och säker papperslös hantering. Tjänsten innebär att du som mäklare snabbt får ut avtalet till bostadsrättsföreningen, som i sin tur enkelt kan begära in kreditupplysningar med mera. Du och föreningen kan sedan följa status på samtliga ärende digitalt.

Checklista: Så fungerar en överlåtelse

steg1.png Köparen ska bli medlem i HSB Malmö

Om det är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö:
För att en överlåtelse ska bli godkänd behöver du som mäklare först säkerställa att samtliga köpare blir medlemmar i HSB Malmö. Att bli medlem i HSB görs digitalt – här finns även uppgifter om kostnad för andel samt årsavgift.
Kom ihåg att köparen behöver uppge sin e-postadress samt ha ett giltigt bankkort (VISA eller Mastercard) eller Swish.

Nästkommande år betalar bostadsrättsföreningen avgiften.

steg2.png Köparen ska bli medlem i bostadsrättsföreningen

Därefter behöver köparen (eller köparna) bli medlem i bostadsrättsföreningen. Detta medlemskap ska godkännas av förvaltaren och/eller styrelsen.

Ansökan om medlemskapet gör du genom att ladda upp överlåtelseavtalet i ärendet som du har öppnat i HSB Överlåtelser, som du därefter skickar vidare till föreningen.

När ansökan har kommit in gör förvaltaren en kreditupplysning av tilltänkt köpare. 

steg3.png Boka tillsyn

När både medlemskapet i HSB Malmö och i bostadsrättsföreningen är godkända ska du som mäklare boka en tillsyn hos föreningen.

Om brf:en förvaltas av HSB Malmö:
Du bokar tillsynen genom att skicka en bokningsförfrågan till förvaltaren (e-postadress till förvaltare hittar du på brf-hemsidan under fliken Kontakt). Tillsynen sker tillsammans med säljare och tilltänkt köpare. Vid förhinder, ska avbokning/ombokningen ske senast 24 timmar före avtalad tid. 

steg4.png Informera köparen om avgifter

Kom ihåg att informera köparen om att hen ska betala en överlåtelseavgift och eventuellt en pantsättningsavgift.

 • Överlåtelseavgiften kommer på den första avgiftsavin.
  Pantsättningsavgiften kommer på nästkommande kvartalsavi.
 • Överlåtelseavgiften betalas av köparen enligt föreningens stadgar.
 • Beloppet för pantsättningsavgift samt överlåtelseavgift framgår i mäklarbilden.
 • Dessa avgifter ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en överlåtelse.

steg5.png Informera köparen att inte betala på gamla avier

Informera gärna köparen om att avierna kommer efter tillträdesdagen. Hen ska inte betala på förra ägarens avier, eftersom de blir makulerade.

Tumregeln är:
Om tillträdesdagen är den första i månaden är det köparen som är betalningsansvarig för den månaden.

Om tillträdesdagen är den andra eller senare i månaden är det säljaren som är betalningsansvarig.

steg6.png Säljaren ska lämna medlemskapet i bostadsrättsföreningen

Utträde ur föreningen sker automatiskt när överlåtelsen går igenom i HSB Överlåtelser.

steg7.png Informera säljaren att hen fortfarande är medlem i HSB Malmö

Om det är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö:
Berätta gärna för säljaren att om hen inte avslutar sitt medlemskap i HSB Malmö kommer medlemskapet fortfarande att gälla och hen blir debiterad en årlig medlemsavgift (den som tidigare betalades av bostadsrättsföreningen).

Om säljaren vill avsluta sitt medlemskap i HSB Malmö behöver hen fylla i formuläret här . Bosparar personen förlorar hen sina bosparpoäng.

Ett tips är att fortfarande vara medlem, för att nyttja medlemskapets fördelar som att bli bosparare. HSB Bospar är ett enkelt och tryggt sätt att spara till ett framtida boende till dig själv, dina barn eller en annan närstående. Med ett bosparande kan du få förtur till HSBs cirka 25 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter över hela Sverige. Börja bospara här.

Så får du tillgång till tjänsten HSB Överlåtelser

Hur kan jag som mäklare starta uppdrag i HSB Överlåtelser?

För att kunna starta ett nytt uppdrag och få ut en mäklarbild behöver din mäklarfirma vara ansluten till den digitala tjänsten HSB Överlåtelser (som du når via Mitt HSB).

Du som mäklare behöver även vara upplagd i själva tjänsten. Om du vill bli upplagd, kan du be en kollega (som har tillgång till tjänsten) att göra detta enkelt i HSB Överlåtelser.

Min mäklarfirma är inte ansluten till HSB Överlåtelser, hur gör jag?

Om mäklarfirman inte är ansluten till den digitala tjänsten HSB Överlåtelser kan du mejla overlat.malmo@hsb.se för att få ett avtal.

Därefter är det administratören (som är angiven på avtalet) som registrerar den första mäklaren i HSB Överlåtelser. Varje upplagd mäklare kan sedan i sin tur lägga till och ta bort nya mäklare.

För varje startat ärende i HSB Överlåtelser tillkommer det en avgift.

Hur kan jag ta ut en mäklarbild?

Genom att starta ett uppdrag i HSB Överlåtelser får du tillgång till en mäklarbild. Där finns bland annat årsredovisning, stadgar och lägenhetsförteckning.

Fler vanliga frågor och svar om överlåtelser finns i Mitt HSB.
Här finns svar på till exempel:

 • Hur ändrar jag uppgifter i ett uppdrag?
 • Var hittar jag ett lägenhetsutdrag?
 • Hur gör jag för att avnotera en befintlig pantsättning på en lägenhet?

I Mitt HSB finns även: "Manualen HSB Överlåtelser"