Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Sänk kostnaderna med Individuell Mätning och Debitering av el

Med Individuell Mätning och Debitering eller Gemensam El som det också ibland kallas kan er förening ersätta lägenheternas nätkostnader och fördela fastighetens elinköp med egna mätare på respektive brukare. Med IMD minskas de boendes elkostnader samtidigt som de fortsättningsvis betalar för sin egen förbrukning.
Två personer som läser av elcentral

För vilka föreningar är IMD akuellt? 

 • Föreningar som inte har gemensam el och boende måste betala nätavgift till energibolaget.
 • Föreningar som har gemensam el och måste läsa av el mätarna manuellt.
 • Föreningar som har gemensam el, men saknar debitering till boende.

Så fungerar IMD i korthet

 • Har föreningen inte gemensam el så byggs elcentralen om och nya elmätare installeras. Föreningar som har gemensam el, men som vill ha automatisk mätvärdesinsamling direkt på avi eller saknar helt undermätning så installeras nya mätare.
 • Föreningen köper sedan in el via fastighetens elavtal. Är föreningen med i HSB:s el förvaltning så hjälper vi till med inköpen i samband med ombyggnad.
 • Förbrukningen läses av på varje enskild lägenhet eller lokal. Exakt förbrukning debiteras automatiskt på respektive nyttjares avgift/hyresavi om föreningen har ekonomisk förvaltning via HSB Norr.
 • Ett modernt IMD system kan också användas för andra funktioner i fastigheten, till exempel mätning av lägenheternas värme-, kall- och varmvattenförbrukning, temperaturmätning med styrning mot värmesystem, läckagekontroll samt övervakning och uppföljning av fastighetens gemensamma energianvändning.

Kort återbetalningstid

Att investera i en IMD-lösning betalar normalt tillbaka sig efter 4–6 år. Lönsamheten varierar beroende på hur era fastigheter är uppbygga, antalet mätpunkter och lokala nätpriser på orten. Minskade kostnader bidrar att öka värdet på föreningen med bättre driftekonomi för både bostadsrättsförening och boende.

Stabila elpriser med HSB Elförvaltning

Med HSB El förvaltning arbetar vi långsiktigt med elinköp för att över tid möjliggöra ett lågt och stabilt elpris, vilket ger styrelsen en trygghet i prissättningen mot boende från år till år.

Lång erfarenhet av IMD-lösningar

Sedan år 2002 har HSB Norr hjälpt och stöttat styrelser med allt från installation, drift, underhåll och debitering av IMD med över 12 000 mätpunkter i Norr- och Västerbotten. Så här kan vi hjälpa er förening:

 • Utreda lönsamheten i en ombyggnad till IMD.
 • Leverera beslutsunderlag till obligatorisk stämma.
 • Projektleda och hjälpa styrelsen från start till mål.
 • Hjälpa föreningen med att planera och utföra underhåll av anläggningen och säkerställa en lång livslängd.
 • Bistå med övervakning av anläggning och ombesörja att mätvärden och debitering* blir rätt mot lägenhetsinnehavare.
 • Momsredovisa inköp och försäljning IMD och bistå föreningen med att lyfta moms på investering, samt löpande drift och underhåll. HSB sköter hanteringen av moms åt er föreningen.

* Debitering förutsätter att föreningen har ett administrationsavtal med HSB för att förbrukningarna ska kunna läggas ut på avi.


Redo för en kostnadsfri rådgivning eller offert?