Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB i Almedalen 2016: Hur bygga till fler – satsningarna som ger fler bostäder

Tre nytänkande satsningar som kan bredda utbudet av bostäder och en kritisk jury som granskade dem. Det var upplägget i det välbesökta seminariet Hur bygga till fler? i regi av HSB och Sabo under Almedalsveckan.

Under HSBs seminarium granskades tre olika satsningar – HSB100, Sabos Kombohus och Snabbahus.nu – av en namnkunnig jury bestående av Emma Jonsteg, vd Utopia, Viktor Barth-Kron, reporter Dagens Nyheter och Barbro Engman, f.d. förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Pressade produktionskostnader med Kombohus

Juryns uppgift var att bedöma bärkraften i de olika satsningarna och först ut var SabosSabo Kombo Kombohus som presenterades av Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på Sabo. En grundtanke med Kombohusen är att allmännyttan går samman och pressar byggpriserna med ca 25 procent men utan att ge avkall på kvalitet.

– Kombohusen ska bara byggas som ett komplement till befintlig bebyggelse och i lägen där de bidrar till en god stadsmiljö. Vi räknar med att nå ut i 30 procent av alla kommuner med bostadsbrist och vill bygga ca 7 000 bostäder enligt Kombo-konceptet de närmsta åren.

Invändningar från juryn var bland annat att lägre produktionskostnader inte automatiskt leder till lägre hyror. Emma Jonsteg från Utopia underströk också att det är viktigt med vackra välfungerande miljöer för att få långsiktig hållbarhet. Barbro Engman såg positivt på de lägre produktionskostnaderna eftersom de genom den nya lagen om presumtionshyror påverkar hyressättningen.

Snabbahus.nu – bostäder med temporära bygglov

Snabbahus.nuMaria Strandberg, projektledare från jagvillhabostad.nu presenterade satsningen Snabbahus.nu., ett koncept som i samarbete med Svenska Bostäder har utvecklats av unga för unga. Det handlar om mobila hyresrätter med bostadsmoduler som placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov. Målet är att producera ca 1 000 bostäder för unga de närmsta åren. I konceptet ingår att läget ska vara bra, nära kollektivtrafik, och utemiljön trevlig.

– I 219 av landets 290 kommuner är det bostadsbrist, 350 000 unga vuxna saknar en bostad. Det mesta som byggs är för dyrt för att de ska ha råd. Snabbahus.nu är ett sätt att göra något åt bostadsbristen nu, sade Maria Strandberg som underströk att Snabbahus.nu är ett komplement till permanenta bostäder och inte en ersättning.

Juryn såg positivt på denna temporära lösning i en dåligt fungerande bostadsmarknad. Nackdelen är att det inte blir någon besittningsrätt och att husen måste flyttas när bygglovet går ut, vilket dock bara får ske två gånger.

HSB100 – ytsmart i lägen med potential

Sist men inte minst presenterades HSB 100 av Sanna Edling, Chef Utveckling och Sanna EdlingHållbarhet på HSB Projektpartner. Till sin hjälp tog hon en bild av sin syster Jenny, polis i Västerås, och en typisk representant för den målgrupp som HSB100 riktar in sig på.

– HSB100 är ett koncept där vi tänker baklänges och utgår från vilken boendekostnad ska vi nå. Vi tittar också på mark- och produktionskostnader genom att bygga ytsmarta lägenheter i lägen med potential, sade Sanna Edling som också berättade en del inspiration kommer att hämtas från HSB Living Lab.

– Det handlar bland annat om fler gemensamma ytor och gemensamma resurser. Målet är att ca 30 procent av HSBs nyproduktion ska gå in under HSB100-konceptet och det blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Juryn gav tummen upp för HSB100 som ett bra satsning som har alla förutsättningar att bli långsiktigt hållbar. Barbro Engman som nyligen slutfört en film om svensk bostadspolitik under det senaste seklet, fick sista ordet:

– Tidigare år i Almedalen har bostadsfrågan varit något av en Svarte Petter som alla försökt lämna ifrån sig. Nu känns det äntligen som det händer något och jag hoppas vi får se resultat under kommande år.

 

Se filmen från seminariet