Spirande framtidstro

I backspegeln ser 1950-talet modernare ut än vad det rimligen var. Efter två världskrig manifesterades äntligen framtidstro och förändring. Begreppet ”tonåring” föddes, Elvis slog igenom med sin energiska rock’n’roll och TV:s genombrott blev en historisk milstolpe.

1951 utvidgades lagen till att alla arbetare fick tre veckors semester om året.

För bostadssektorn blev femtiotalet en språngbräda fram till nästa årtiondes enorma byggboom i Sverige. Den ekonomiska tillväxten var exceptionell, men även om bostadsbyggandet ökade kraftigt förblev bostadsbristen påtaglig. Debatten var intensiv och här lades grunden till beslutet under nästa decennium att bygga en miljon bostäder för att avhjälpa den rådande bostadsbristen, höja bostadsstandarden och avskaffa trångboddheten.

HSB-kök från 50-talet. En kvinna står och arbetar vid köksbänken. Vid matbordet sitter ett barn i en barnstol.Typiskt HSB-kök på 50-talet.

Även inom HSB präglades femtiotalet av tillväxt och optimism. Medlemsantalet flerdubblades från cirka 70 000 år 1950 till en kvarts miljon i början av 1960-talet. En mängd nya HSB-föreningar bildades över landet och kulminerade i slutet av decenniet med totalt 190 föreningar. Men just det innebar tillväxt med problem då många föreningar helt enkelt var för små för att fungera. En förändrad föreningsstruktur med sammanslagna föreningar skissades fram i slutet av 1950-talet och klubbades på kongressen 1963.

Lekande barn framför en småhuslänga i Björknäs, Malmö på 50-talet.Småhus i HSB brf Björknäs, Malmö. Foto: Malmö stadsarkiv

Tillväxten inom HSB innebar även att förbundet utvecklades till ett av landets största företag, både räknat i omsättning och antal medarbetare. För att inte nämna de unika produktionsresurserna: två egna husfabriker, tre snickerifabriker och ett eget marmorbrott.

Två paternosterhissar, i den vänstra färdas en kvinna och en man och i den högra färdas två kvinnor.Paternosterhissen installerades i HSBs huvudkontor på 50-talet och var på den tiden ett vanligt inslag i kontorsmiljöer. Dörrlösa hisskorgar rör sig oavbrutet mellan två hisschakt där man får hoppa på och av i farten. Denna bild är från gamla posthuset i Stockholm. 

En kvinna och två barn går med en hund längs ett lägenhetshus. Det är snö på gatan och flera bilar står parkerade.

Rationellt byggande

Östberga i södra Stockholm blev platsen för 50-talets kanske mest innovativa insats inom bostadsbyggandet. Med mottot att ”bygga en trerummare till en tvåas kostnader” tänjde HSB det rationella byggandet för att pressa ned kostnaderna. Ekonomiskt höll det inte hela vägen, men projektet blev en pionjär för framtidens byggtänk. HSB brf Östberga är än idag en av landets största bostadsrättsföreningar

Foto taget ovanför bostadsrättsföreningen Krumeluren.

Folkhemsarkitekturen

1952-56 byggdes bostadsrättsföreningen Krumeluren i Västerås, en slingrande formation av tre huskroppar som ritats av arkitektparet Marita och Ragnar Ypyä på HSBs arkitektkontor. Husen med de 200 lägenheterna anses vara ett särskilt fint exempel på folkhemsarkitekturen. Här fanns också ett åttkantigt daghem på gården, en Konsumbutik och samlingslokaler.