Byggkris och renoveringslust

1982 genomfördes en ”superdevalvering” där kronans värde skrevs ned med 16 procent för att komma till rätta med landets tuffa läge – dock utan att Riksbanken var delaktig i den nya regeringens planer.

En cyklist som cyklar förbi brf Albert i Haga.Brf Albert i arbetarstadsdelen Haga, Göteborg består av 51 nybyggda och 16 ombyggda gamla lägenheter från 1800-talet, som blev färdigställda 1988.

Det var högkonjunktur och inte längre någon bostadsbrist, men snart ersattes den av många tomma lägenheter och betydande hyresförluster. Hela byggsektorn krisade eftersom nästan inget nytt byggdes. Som stimulans infördes 1983 ROT-programmet för reparation, ombyggnad och tillbyggnad, framför allt för att rusta upp delar av miljonprogrammet. Men ROT-bidraget stimulerade även till att renovera kulturhistoriska byggnader och stadsdelar. HSB renoverade bland annat delar av arbetarstadsdelen Haga i Göteborg, Bogården i Gävle och Stora Pensionatet i Norrköping.

Fasaden på Bogården i Gävle.

1988 utsågs ny- och ombyggnaden av brf Bogården i Gävle till årets HSB-projekt där så mycket som möjligt av det gamla har bevarats.

Porträtt på Owe Lundvall  hållandes en  broschyr med texten "Hur får vi fler att ställa upp!".

Owe Lundvall, vice vd HSB Riksförbund. I början av 80-talet drev HSB olika kampanjer för att få fler medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet. I detta ingick även utbildningar och stödmaterial.

HSB påverkades givetvis av den höga inflationen och räntesubventionerna som gjorde det billigare att bo i villor eller radhus än i hyres- och bostadsrätt. HSB förlorade många bostadsrätter i form av småhus, då ägarna ville köpa loss sina hus.

1980-talet var annars en expansiv tid för HSB. Antalet medlemmar ökade mer än någonsin tidigare, och många av dem var barn och ungdomar. En anledning var att föräldrarna hade börjat bospara åt sina barn. 1983 hade HSB 100 000 bosparare.

Bild tagen ovanifrån byggnaden "Stora P".Huset som kallas "Stora P" i Norrköping uppfördes 1898 och var till en början ett pensionat. HSB renoverade fastigheten i början av 80-talet och här finns nu både stora och små lägenheter. Foto: Fredrik Schlyter

En kvinna som tar hand om blommor på sin balkong.

Det goda grannskapet

Tanken om en helhetssyn på boendet från HSBs tidiga år fick förnyat liv i mitten av 80-talet. De sociala frågorna hamnade då åter högt på agendan och många kooperativa idéer testades. HSB startade daghem, precis som på 1920-talet, men nu i samarbete med kommuner och föräldrar. Särskilda bostadsrättsföreningar för äldre bildades, och HSB erbjöd en mängd olika tjänster inom boendeservice. Fritidsverksamheten frodades och lokaler togs fram för exempelvis snickarbodar, vävstugor, fotolabb och hönsgårdar. Även den konstnärliga utsmyckningen fick ett uppsving. Allt sammanfattades i begreppet "Det goda grannskapet", som varit HSBs honnörsord sedan dess.