Omskakande systemskifte

Övergången från 80- till 90-tal var en omtumlande tid i svensk politik och samhälle, med ett omfattande systemskifte som skakade om hela bostadssektorn. Den nyss avreglerade kreditmarknaden hade lett till en fastighetsbubbla, som sprack med en smäll.

1991 infördes ett nytt skattesystem i Sverige, en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet som kom att kallas ”århundradets skattereform”. Den innebar bland annat att en stor del av boendekostnaderna flyttades från staten till den enskilde. Boendet tog plötsligt en mycket större andel av människors disponibla inkomst.

Fasaden på bostadsrättsföreningen Bofilsbåge på vintern. Marken är snötäckt.HSB anlitade den spanska arkitekten Ricardo Bofil för utformningen av brf Bågen i Stockholm. Bostäderna, som blev inflyttningsklara i början av 1990-talet var mycket efterfrågade.

Skulpturen Commedianterna av Peter Linde föreställande en man som står på händerna och en kvinna som har händerna på sina höfter.I bågens portaler och i den angränsande parken finns många skulpturer. Bland dem Commedianterna av Peter Linde.

Systemskiftets effekter blev dramatiska. Slopandet av räntesubventionerna slog hårt mot periodens nybyggda lägenheter. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar gick i konkurs. Konkurser förekom även hos HSB, men många kunde undvikas tack vare att HSB fonderat kapital.

Samtidigt stannade byggandet nästan helt, vilket var ett stort problem för HSB-föreningarna. De nybyggda lägenheterna var en viktig inkomstkälla.

Detta var ett av skälen till att HSB behövde bilda en bank. En ny lagstiftning gjorde att den tidigare sparkassan inte längre omfattades av insättningsgarantin, vilket ledde till att många sparare plockade ut sina pengar.

Foto på fasaden av Stumholmen, byggnaden har röd puts och röda takpannor. Bredvid huset finns vatten och en fyr.Ny- och ombyggnadsprojektet Stumholmen i Karlskrona har fått flera priser, bland annat Boverkets utmärkelse "Varsamt Ombyggt" (1994) och Siennapriset för utformningen av utemiljön (1993)

HSB Bank utvecklades snabbt till Sveriges näst största nischbank och utsågs 1999 till ”Bästa bank för sparande” av tidningen Privata Affärer. År 2002 såldes banken till Föreningssparbanken.

En leende kvinna sitter i en soffa tillsammans med två barn och en man.

Bredband till alla!

1999 slöt HSB Sverige, som första bostadsföretag, ett ramavtal med Bredbandsbolaget om installation av bredbandsteknik till en låg kostnad. Responsen blev oerhört positiv från medlemmarna. Inom ett par månader hade 190 000 hushåll skrivit avtal och två senare hade mer än 50 procent av hushållen anslutits. Det förmånliga avtalet blev även upptakten till ett priskrig på marknaden som kom att skynda på bredbandsdragningen i hela landet.

Porträttbild på Gun-Britt Mårtensson.

Första kvinnan på ordförandeposten

1997 väljs Gun-Britt Mårtensson, tidigare kommunalråd i Östersund och Socialdemokraternas bostadspolitiska talesman, till första kvinna på ordförandeposten för HSB Sverige. Hon menade att HSB förlorat sin själ under yuppi-eran på 1980-talet och drog därför i gång ett omfattande internt arbete kring de kooperativa grundprinciperna. Detta bidrog bland annat till formuleringen av HSBs kärnvärden ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan, och en etisk kod för bolagsstyrning, som HSB var först med bland de kooperativa företagen.

Miljöfrågor på agendan

Under 1990-talet ökade miljöengagemanget på bred front inom HSB och frågan om sophantering, som var på agendan redan på 1920-talet, kom åter i fokus. Men nu handlade det framför allt om källsortering och kompostering. Även den här gången var HSB pionjärer.

Innergården till bostadsrättsföreningen Tusenkronan. Till vänster syns en mindre damm och en gårdspump med växtlighet runt omkring.Brf Tusenskönan i Västerås, uppfört av HSBs arkitekt Bengt Bilén, blev årets HSB-projekt 1991. Ur motiveringen: "Tusenskönan är ett ekologiskt byggande i tät innerstadsmiljö". 

HSBs första ekologiska bostadsområde var Solbyn i Lund, där de första boende kunde flytta in redan 1988. 1990 startade brf Tusenskönan i Västerås ett ambitiöst kretsloppsprojekt med avancerad källsortering, kompostering och tillvaratagande av regnvatten. Många föreningar följde snart efter och 1993 komposterade flera hundra bostadsrättsföreningar sitt köksavfall.

Hus i Understenshöjden byggda i trä med mörkbrun färg. Framför ena huset syns en lite rabatt med blommor. HSB byggde ekobyn Understenshöjden i Björkhagen, Stockholm 1994–1996.

Ett annat uppmärksammat projekt var byggandet av ekobyn och bostadsrättsföreningen Understenshöjden i Björkhagen i Stockholm. Den stora eldsjälen bakom projektet var arkitekten Mia Torpe, som sedan 1994 var miljöchef för hela HSB. En av hennes första åtgärder i den rollen var att alla föreningar skulle ha en miljösamordnare och skapa en miljöpolicy för hela HSB-rörelsen. Hennes vision var att göra HSB till ”det mest miljövänliga bostadsföretaget på marknaden”.

Porträttbild på Mia Torpe.
Mia Torpe, arkitekt. 

Miljöarbetet handlade också i hög grad om byggmaterial. Våren 1997 upptäcktes att giftet PCB läckte ut från betongskarvar på ett bygge. HSB inledde då en kartläggning av gifter i alla slags byggmaterial. Det sammanställdes i vad som idag kallas Byggvarubedömningen. Alla sorters byggmaterial rankas sedan dess från rött (får ej användas) till grönt (bra). Detta kom att förändra hela byggbranschen i grunden.

Sopnedkast för färgat glas och plast.

Sopsortering från brf Jämlikheten i Malmö. Foto: Malmö stadsarkiv.

En skylt med texten "SOLBYN" under lummiga gröna träd.

Solbyn i Dalby, Skåne, var HSBs första ekologiska bostadsområde. Byggår 1988.