Unga bostadsköpare i kläm

Under 2010-talet både gasade och bromsade bostadsbyggandet. Det var bostadsbrist, men HSB hade många byggrätter i attraktiva områden och kunde kraftfullt öka sitt bostadsbyggande.

2015 startade HSB bygget av hela 2 300 lägenheter, det största antal nybyggen sedan 1980-talet. Men det var en trend som snart skulle brytas.

En kvinna står utanför bostadsrättsföreningen Blanka hållandes en flyttkartong.Brf Blanka i Göteborg var pilotprojekt för konceptet HSB Dela.

Historiskt låga räntor skapade stor efterfrågan på nya bostäder samtidigt som högre byggkostnader bidrog till stigande priser. 2016 infördes dessutom krav på obligatorisk amortering för nytagna lån och två år senare skärpte Finansinspektionen amorteringskraven ytterligare. Reglerna försvårade för svagare grupper, som utrikes födda och unga människor, att ta sig in på bostadsmarknaden.

Tre bostadshus i HSB-föreningen Studio 1.HSB Studio 1, Örgryte Göteborg vinnare av Kasper Salin-priset 2016. Arkitekt: Johannes Norlander.

HSB uppmärksammade problematiken och kämpade hårt med opinionsbildning de kommande åren. I slutet av årtiondet kom möjligheten att göra något konkret på egen hand. När HSB Göteborg ville bygga på det gamla varvsområdet vid norra Älvstranden kom man på en lösning som fick namnet HSB Dela. Idén var att HSB och den unga bostadsköparen skulle dela på ägandet vilket halverade kontantinsatsen. Brf Blanka blev pilotprojekt och lägenheterna sålde snabbt slut. Sedan dess har modellen lanserats i flera städer och 2021 fick HSB Dela utmärkelsen Guldhemmet i kategorin: "årets innovation".

Två av bostadshusen i bostadsrättsföreningen Ängön . Husen står vid  en kaj där flera småbåtar lagt till vid en brygga.

Miljöbyggnad Silver i all nyproduktion

År 2011 tar HSB beslut om att implementera certifieringen Miljöbyggnad Silver i all nyproduktion. Brf Ängön i Göteborg var först ut. I HSBs hållbarhetsredovisning 2012 står att läsa: ”De nyinflyttade i brf Ängön i Göteborg kan sträcka på sig lite extra. Tack vare låg energiförbrukning, bra inomhusmiljö och miljövänliga material blev just deras hus HSBs första bostadsrättsförening att klassas silver i Miljöbyggnad.”

Ett svart tåg med texten "KLIMATTÅGET"

Satsning på klimattåg

2010 körde HSB ett uppmärksammat klimattåg genom Sverige – en rikstäckande turné under 22 dagar och stopp i lika många städer. Ombord på tåget fanns utställningar och experter som föreläste om klimat och energibesparingar.

HSB var tidigt ute att hjälpa medlemmar och styrelser att lära sig mer om energibesparingar som nu på allvar börjar ta plats i samhällsdebatten.