Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byggprojektledning för brf

Projektledare och byggledare kan hjälpa styrelser och brf att projektleda stora renoveringar och ombyggnationer, exempelvis stambyten, fönsterbyten, fasadrenovering och balkongbyggen.

Vill du veta mer?

Projektledning och konsulttjänster för brf

Ibland växer man med uppgiften, andra gånger är det klokast att ta hjälp. Vid större projekt, som ombyggnationer eller renoveringar, är de ekonomiska riskerna större och gedigen erfarenhet kan vara avgörande. HSB kan vara bostadsrättsföreningens partner vid ombyggnationer, renovering och underhåll. Vi arbetar med projektledning och byggledning i samband med större och mindre ombyggnader. Med full insyn för dig och föreningen utförs arbetet av experter.


En partner vid ombyggnation, renovering och underhåll

Genom tillgång till HSBs alla resurser och erfarenheter har vi en unik möjlighet att detaljplanera varje projekt i samråd med beställaren, både vid större och mindre projekt. Som projektledare tar vi ansvar för alla skeden i byggprocessen; från beslutsunderlag till den tekniska slutkontrollen och ekonomiska uppföljningen.