Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Underhållsplanering

En underhållsplan ger en komplett översikt av er bostadsrättsförenings underhållsbehov – vilka åtgärder som behöver göras och när de bör göras. Dessutom får ni en klar bild av underhållskostnader och hur det påverkar föreningens ekonomi.

Planera för framtiden

En del av styrelsens ansvar är att se till att föreningens fastigheter sköts om. Att planera för framtida underhåll, se över ekonomin för underhållsarbetet och sköta uppföljning av tjänster som utförs i samband med detta. Med stöd från våra konsulter, rapportering och en ekonomisk översikt kan ni känna er trygga i ert underhållsarbete.

Underhållsstrateg

En underhållsstrateg finns som stöd i föreningens arbete med underhållsplanering för att underhålla och utveckla befintliga fastigheter och lokaler.

Underhållsplan online

Ett digitalt verktyg som hjälper styrelsen med planeringen av fastighetens underhåll- och fastighetens investeringskostnader. Tjänsten är baserad på ett antal olika avtal man kan teckna för att täcka bostadsrättsföreningens behov.