Bomnyckel

Vid flytt och andra tillfälliga transporter kan du komma närmare med ett fordon genom att låsa upp en vägbom.

Nyckel till vägbommen finns att köpa på nyckelsmedjor, exemplevis den i Kista Centrum. Den nyckeltyp du vill köpa är ett brandskåp/brandbomsnyckel. 

Det är extremt viktigt att aldrig blockera dessa bomar då de är vitala för räddningstjänst och andra transporter för att ta sig in i området.