Ventilation och Värme

Ventilation

Ventilationen i lägenheterna sker genom att takfläktar suger ut luft genom de uttag som finns i kök och badrum.

För att det skall bli genomströmning av luft i lägenheten måste något eller några av friskluftsintagen ovanför fönstren vara öppna. Reglera dem själv så att inneklimatet blir bra.

För att ventilationen skall fungera får inte "vanliga" köksfläktar monteras. Filtret i spiskåpan bör rengöras regelbundet.

Ändra inte inställningarna på de uttag som finns i badrummet.

Ventilationskanalerna rengörs enligt lagföreskrifter med vissa mellanrum av skorstensfejare. Det är ett av de tillfällen då man måste ge tillträde till lägenheten genom att vara hemma eller låta en nyckel vara tillgänglig.

Kontakta Fastighetsförvaltaren om ventilationen i lägenheten inte fungerar bra.

Värme

Lägenheterna värms med fjärrvärme. Två så kallade undercentraler i husen Ringstedsgatan 3 och 4 skapar radiatorvattnet och tappvarmvattnet.

Ventilerna på värmeelementen i lägenheterna är termostatventiler.

Om lägenheten känns för kall kan du kontakta Fastighetsförvaltaren, men kontrollera först:

att det inte finns luft i elementen*
att elementen inte är blockerade av t ex möbler
att ventilerna på elementen är öppna
att tätningslisterna i fönstren är OK

* luftningsnyckel finns att köpa i t.ex. bygghandeln. Om Fastighetsförvaltaren luftar elementen kan det innebära att den boende får betala för arbetet.