Snöröjning

För skötsel och underhåll av mark, inklusive snöröjning, finns skötselavtal med Fastighetsförvaltaren. Synpunkter och förslag på förbättringar kan framföras till Fastighetsskötaren eller styrelsen.