Parkeringar

För föreningens medlemmar finns möjlighet att hyra plats i varmgarage i bottenplanet av huset Ringstedsgatan 4, plats i kallgarage söder om huset Ringstedsgatan 3 eller plats på ett parkeringsdäck ovanför kallgaraget och därtill ett antal platser på parkeringsplanerna.

Det är HSB i Stockholm som har hand om kontrakten och som man skall vända sig till för att få hyra en plats. På Mitt HSB kan du se din plats i den digitala köhanteringen.

Gästparkering

Agersö har 30 gästparkeringsplatser som övervakas av Aimo Park. De finns dels på båda sidor om vändplanen vid Ringstedsgatans slut, dels på båda sidor om infarten från Ärvingevägen.

Dessa platser är avgiftsbelagda dygnet runt och betalningen sker via app i mobilen, SMS eller biljettautomat längst ner på Ringstedsgatan. Avgiften på våra gästparkeringsplatser finns angivet på automaterna.

Aimo Park har översyn och reparation relaterad till alla parkeringsplatser inom BRF Agersö. Parkering på Ringstedsgatan (inte gästparkeringarna) sköts av Stockholms kommun.