Vatten

Huvudkranar för varmvatten och kallvatten i lägenheten sitter ofta, men inte alltid, bakom toalettstolen i badrummet. För att stänga av vattnet i lägenheten, skruva loss täckmuttern med en skiftnyckel och stäng av vattnet med en stor skruvmejsel.

I lägenheter där badrummen renoverats har ofta en mer synlig avstängning, så kallad ballofix, monterats på vattenledningarna i badrummet. Var uppmärksam på ett eventuellt läckage från huvudkranar eller ballofixer. Felanmäl i så fall detta så åtgärdas läckaget på föreningens bekostnad.

 

Tips: Ballofixer bör "motioneras" dvs vridas fram och tillbaka någon gång per år för bästa funktion.

Vattnet ingår i månadsavgiften, men tänk alltid på att spara energi!