Enhetsmätning av el

Agersö har ett gemensamt elabonnemang för samtliga 257 lägenheter, s.k. "enhetsmätning av el". En boende kan inte teckna eget abonnemang hos annan leverantör.

Föreningen betalar först samtliga elfakturor. Varje lägenhets faktiska förbrukning debiteras respektive lägenhet.

Agersö har ett portföljförvaltat elavtal med Fortum. Denna typ av avtal kan endast tecknas av företag och storkonsumenter av el, som vår förening är. Således är detta i genomsnitt ett väldigt förmånligt avtal för våra medlemmar. Vi räknar ut ett kWh-pris för våra medlemmar som ett snitt av tidigare förbrukning och projekterat framtida pris. Denna förbrukning debiteras sedan på vår månadsavi från HSB.

Medlemmen själv har möjlighet att logga in på EcoGuards portal Insight för att se sin egen förbrukning. För mer information om hur verktyget fungerar hänvisar vi till vår post på AgersöNytt.

Lägenheternas elförbrukning debiteras ut månadsvis från HSB enligt följande plan:
___________________________________________________________
Förbrukning under perioden mars - maj,
betalas med hyresavierna för juli - september.
___________________________________________________________
Förbrukning under perioden juni - augusti.
betalas med hyresavierna för oktober - december.
___________________________________________________________
Förbrukning under perioden september - november
betalas med hyresavierna för januari - mars.
___________________________________________________________
Förbrukning under perioden december - februari.
betalas med hyresavierna för april - juni.
___________________________________________________________

 

När en bostadsrätt i Agersö säljs ser HSB till att fördela elförbrukningen rätt så att säljare och köpare endast betalar sin egen förbrukning.