Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022-23:

Ordinarie ledamöter:

  • Jörgen Hansen, Axv 29, ordförande
  • Sten-Åke Svensson, Axv 21, vice ordförande
  • Leif Blomkvist, Axv 35, sekreterare
  • Kickan Hagroos, Axv 59
  • Tomas Tisell, Axv 73
  • Mats Lundberg, Axv 87
  • Lisa Plars, HSB Stockholm

Suppleanter:

  • Astrid Sjölander, Axv 81
  • Yassin Hussin, Axv 81


Styrelsens e-postadress: 
styrelsen@brfboken.se