Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023-24:

Ordinarie ledamöter:

  • Jörgen Hansen, Axv 29, ordförande
  • Leif Blomkvist, Axv 35, sekreterare
  • Sten-Åke Svensson, Axv 21, ledamot
  • Hanife Öztürk, Axv 45
  • Tomas Tisell, Axv 73
  • Mats Lundberg, Axv 87
  • Lisa Plars, HSB Stockholm

Suppleanter:

  • Yassin Hussin, Axv 81
  • Anna Aspsäter, Axv 69


Styrelsens e-postadress: 
styrelsen@brfboken.se