Boendens ansvar

Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för allt som sker i lägenheten

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Denne ansvarar för såväl underhåll som reparation av lägenheten. Till detta underhålls- och reparationsansvar räknas bla:

  • ytskikt
  • icke bärande innerväggar
  • inredning i lägenheten och i förekommande fall ledningar etc till denna
  • ytter och innerdörrar (kodlås är godkända att använda i ytterdörr)
  • glas i fönster
  • ledningar som är synliga i lägenheten och endast betjänar denna
  • armaturer och ventiler för vatten
  • klämringar liksom rensning av golvbrunn och vattenlås
  • gruppcentral/säkringsskåp i lägenhet
  • m m

Fonden för inre underhåll (reparationsfond)

Alla bostadsrätter inom BRF Boken har en egen del i fonden för inre underhåll, att användas för exempelvis renovering eller något av reparations- och ansvarsområdena som alla bostadsrättshavare har. Klicka här för att läsa mera om denna fond och uttag ur den.