Valberedningen

Valberedningens sammansättning 2022-23:

Pär Johansson, Axv 45, valberedningens ordförande
Mikael Alm, Axv 45, ledamot valberedningen

För kontaktuppgifter vänligen se anslagstavlorna i våra portar.