Valberedningen

Valberedningens sammansättning 2023-24:

Pär Johansson, Axv 45, valberedningens ordförande
Mikael Alm, Axv 45, ledamot valberedningen
Astrid Sjölander, Axv 81, ledamot valberedningen

För kontaktuppgifter vänligen se anslagstavlorna i våra portar.