Stadgar

Föreningens stadgar är dess ”lagbok”. Stadgarna beskriver medlemmarnas och styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Givetvis lyder föreningen även under svensk lagstiftning så som bostadsrättslagen, lagen om ekonomisk förening, bokföringslagen, etc

BRF Bokens stadgar finner ni som PDF här: