Ekonomi och Förvaltning

Ekonomi

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Före april månads utgång varje år skall styrelsen avlämna årsredovisning till revisorerna. Årsredovisningen består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år före juni månads utgång. På stämman utses bl.a. den styrelse som skall handlägga föreningens ekonomi och skötsel.

Att bo i bostadsrätt medför att samtliga lägenhetsinnehavare delar på de intäkter och kostnader föreningen har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan en årsavgift vilken uppdelas i 12 månadsbetalningar. Föreningen tar också enligt stadgarna ut en överlåtelseavgift när Du överlåter Din lägenhet samt en pantförskrivningsavgift

 

Förvaltning

Föreningen anlitar HSB Stockholm för teknisk och ekonomisk förvaltning. Detta innebär att följande uppgifter utförs av HSB Stockholm, på uppdrag och under kontroll av föreningens styrelse:

  • Ekonomisk handläggning, d.v.s. bokföring, avgiftsavisering, kravverksamhet m m.
  • Förvaltning, d.v.s. lägenhetsförteckningar, pantförskrivningar, överlåtelser, uthyrning av garage- och parkeringsplatser, utbetalningar ur den inre reparationsfonden, handhavande av fakturor, rådgivning avseende din lägenhets förebyggande underhåll och reparationer m.m.