Styrelsens arbete

Till varje föreningsstämma lägger styrelsen fram en redovisning av verksamheten och stämman tar med redovisningen som bakgrund beslut om man ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det år som gått

Styrelsen regleras bland annat av bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar, Bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Styrelsen leder och driver arbetet i föreningen på uppdrag av stämman. Stadgarna beskriver vilka befogenheter och vilket ansvar styrelsen har. Styrelsen beslutar om det mesta som gäller drift och skötsel av fastigheterna och gårdarna. Exempel på detta är överlåtelser, andrahandsuthyrningar, reparationer, städning etc. Under styrelsens sida (samt på anslagstavlorna i alla trapphus) finns information om vilka medlemmar som sitter i styrelsen.

Styrelsen har ett brevnedkast i dörren till styrelselokalen Axvägen 89 en trappa ner. Stadgar, årsredovisning och information hittas i första hand här på hemsidan men information kommer även regelbundet ut till medlemmarna genom föreningens interna medlemsblad "Bokenbladet" som delas ut till alla medlemmars brevnedkast samt finns att ta hem här på hemsidan.