Andrahandsupplåtelse

Om du under en period inte har behov av din lägenhet kan du upplåta den i andra hand efter att ha ansökt om och fått godkännande från styrelsen.

För att få tillstånd till andrahandsupplåtelse måste du ange beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring eller provsambo.

Styrelsen prövar därefter frågan. Om ansökan beviljas ges tillstånd till andrahandsupplåtelse upp till ett halvt år. Därefter kan en ny ansökan göras för en andra period på upp till ett halvt år. Maxtiden för andrahandsupplåtelse är ett år sammanlagt fördelat på två beviljade halvårsperioder.

Att tänka på:

Om godkännande från styrelsen saknas riskerar du att förverka bostadsrätten så det är viktigt att det görs även om det handlar om en ren utlåning utan att pengar är inblandade mellan bostadsrättshavaren och de/den som ska bo i lägenheten.

Använd formuläret "Ansökan om andrahandsupplåtelse" som finns att ta hem längst ner på denna sida. Ifylld och underskriven ansökan skickas till HSB kund- och medlemsservice för behandling innan den tas upp av styrelsen. Styrelsen har möte endast en gång i månaden varför du måste vara ute i god tid med din ansökan.

Som bostadsrättshavare bör du vara uppmärksam på att eventuella överenskommelser eller avtal mellan dig och den du upplåter lägenheten till inte på något sätt kan upphäva det ansvar och skyldigheter som du som bostadsrättshavare har gentemot föreningen.

Vidare bör du känna till att din hemförsäkring inte gäller för de du upplåter lägenheten till utan dessa bör ha en egen hemförsäkring ifall olyckan är framme.


Observera att den du önskar upplåta lägenheten till ska vara en fysisk person, vi godkänner inte upplåtelser till juridiska personer (exempelvis företag och kommuner).

Andrahandsupplåtelse är med och har en egen paragraf (§ 40) i vår förenings stadgar (länk).

Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till Hyresnämnden (länk).

Om lägenheten upplåts utan styrelsens tillåtelse riskerar du att förverka bostadsrätten.

Ifylld och underskriven ansökan skickas per post till:

HSB Brf Boken i Järfälla
c/o HSB Stockholm
Box 1385
171 27 Solna

 

Dokument för nedladdning: