Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och har det övergripande ansvaret

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas el, och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningar och dessa betjänar mer än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Föreningen har också underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas, el, vatten och anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheterna med och som inte är synliga i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättsföreningen svarar också för rökgångar (dock ej sådana i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med.