Personuppgiftspolicy

Information om hur HSB bostadsrättsförening Boken i Järfälla hanterar personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som kan förknippas med en person; namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress etc.

Hantering av personuppgifter

  • Lägenhets- och medlemsförteckning - enligt Bostadsrättslagen är vi skyldiga att hålla lägenhets- och medlemsförteckning. Förteckningarna sköts av HSB Stockholm och regleras med ett personuppgiftsbiträdesavtal. De uppgifter som lagras är bl.a. namn, adress, personnummer, lägenhetsbeteckning, rumsantal, insats för bostadsrätt och pantsättningar.
  • Styrelsemail - i inkorgen och mappar i styrelsen@brfboken.se lagras inkommande frågor från medlemmar och hyresgäster tills ärendet är åtgärdat och så länge det är relevant för historiken.
  • Hemsidan - på hemsidan finns personuppgifter som är relevanta för föreningens aktuella verksamhet exempelvis vilka som sitter med i styrelsen och valberedningen.

Åtkomst och delning

Föreningens styrelse har åtkomst till samtliga register. Föreningens ekonomiska förvaltare har genom ett personuppgiftsbiträdesavtal rätt att sköta lägenhets- och medlemsregister. Personuppgifterna delas inte vidare utom då det behövs för den ekonomiska eller tekniska driften och i de fall vi är skyldiga enligt lag.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna rensas efter utträde ur föreningen eller avslutat hyresavtal, när alla ekonomiska, juridiska och praktiska förhållanden mellan medlem/hyresgäst och bostadsrättsföreningen är avslutade.

Rättigheter

Du som är medlem eller hyresgäst i brf Boken har rätt att se, ändra och radera dina uppgifter.

Detaljerad information

För mer detaljerad information, se Brf Bokens fullständiga personuppgiftspolicy som finns att ta hem i sin helhet längst ned på denna sida.

Kontakt

Brf Boken är personuppgiftsansvarig. Kontakta föreningens styrelse via e-post styrelsen@brfboken.se om du har frågor eller vill se dina uppgifter.