Lilla Sopskolan

Gör rent hus hemma, men släng ditt skräp på rätt sätt. I Lilla Sopskolan lär du dig hur.

I sopnedkastet slänger du mindre hushållssopor, förpackade i påse.

I grovsoprummet har du möjlighet att lämna sopor som inte får plats i sopnedkastet, som t ex kartonger och mindre elektronik. Självklart ”knackar” du sönder kartonger och plattar till så mycket som det går innan du lägger i rätt kärl. Vi betalar per volym och på så sätt sparar du pengar åt dig själv och föreningen.

I grovsoprummet lämnar du inte papper, möbler, överblivet byggmaterial, miljöfarligt avfall.

Returpapper lämnar du i föreningens egna kärl som du hittar på vändplatsen, runt hörnet utanför 6-ans port.

På Hjalmar Söderbergs väg, i närheten av Coop nära och Tempobutiken hittar du närmaste återvinningsstation. Här har du möjlighet att lämna papper, förpackningar av kartong, glas, metall och plast, samt batterier.

Miljöstation för miljöfarligt avfall, som t ex färg och lösningsmedel hittar du vid macken på Norr Mälarstrand.

Vid stadens återvinningscentraler kan du göra dig av med överblivet byggmaterial, större elektronik, vitvaror och kasserade möbler. Närmaste återvinningscentral hittar du i Bromma, men det finns också nere under jorden i Vanadisberget, samt i Vantör, Lövsta och Östberga.

När det gäller möbler - kolla också om Myrorna eller Stadsmissionen har möjlighet att ta emot, så kan dina sopor göra ännu mer nytta!

Det är inte okej mot dina grannar att lämna möbler i gångarna uppe på vinden. Om du trots allt måste låta möbler stå där ett par dagar – märk dem med ditt namn och det datum du kommer att ta bort dem.