Årsstämman i Grubbensparken den 29 maj kl 18.00

17 maj 2023
Välkommen till årsstämman i Grubbensparken den 29 maj kl 18.00. 
 
Nytt för i år är att vi, likt flertalet bostadsrättsföreningar, inte längre delar ut årsredovisningen i pappersform, utan endast digitalt per mejl. Om du vill följa med i årsredovisningen under stämman och inte vill ta med din dator eller läsplatta, kan du såklart själv skriva ut den. 
 
Du finner den nya årsredovisningen för 2022 här på sidan. 
 
Väl mött på stämman!