Information från styrelsen

03 oktober 2022 Kära granne i brf Nunnan!
 
  • Bahnhof meddelar att vårt bredband kommer att vara nere p g a underhåll under hela eller delar av tidsspannet från kl 11.00 till kl 12.00 den 7 oktober.

  • Pawel Skirzynski har på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med våra grannar Ulla Sandén och Anders Bäckman haft hand om uthyrningen av samlingslokalen och övernattningslägenheten i källaren på Grubbensringen 19. Pawel flyttar snart, och vi skulle därför behöva en efterträdare. Kan du tänka dig att hjälpa till? Hör i så fall av dig till Anders Bäckman, 072-337 06 42 eller Ulla Sandén, 073-687 86 20.

  • På vår webb finns information om hur man hyr lokalen: https://www.hsb.se/stockholm/brf/nunnan/lokaler/samlingslokalen/

  • Arbetet med att renovera gymmet och utöka det med fler maskiner har äntligen påbörjats. Tack till familjen Mårtenson som projektleder detta! I samband med det kommer hobbylokalen att flytta till det gamla styrelserummet i källaren på Grubbensringen 33. Snart kommer HH-nyckeln att börja fungera även där.

  • Vi har fått en förfrågan från familjen som bor ovanpå det gamla styrelserummet / nya hobbylokalen om vi kan tänka oss att sälja lokalen till dem för att ge dem ett rum till som de kan slå ihop med sin lägenhet. Försäljningen skulle innebära en intäkt på i storleksordningen 15 000 kr per normalstor lägenhet i föreningen. Frågan är om det är värt det, om det innebär att vi inte längre har en hobbylokal. Som det är används hobbylokalen dock ganska sällan. Svara gärna på detta mejl om du har åsikter i frågan.

  • Ett av badrummen kommer renoveras i nr 21 i oktober. Det kommer att innebära bilningsarbeten eftersom avloppsrören under golvet behöver bytas. Entreprenören har fått instruktioner att sätta upp anslag i portarna 19 - 25 i god tid före bilningen, så att man som granne kan fly fältet under dessa dagar. Som alltid får hantverkare inte utföra bullrande arbeten före kl 9 eller efter 17.

  • Magnus Almquist i nr 21 har tagit över som ansvarig för uteplatserna och vår utemiljö samt för uthyrningen av extra förråd. Han nås på magnus.almquist@me.com.

  • Det har ännu inte kommit något granskningsförslag för det kommande nybygget på det gamla sjukhusområdet på andra sidan Grubbensringen. Stadsbyggnadskontoret vill inte heller lämna någon tidplan för detta. Vi fortsätter att bevaka frågan.