Angående meddelande från Ellevio/OneCo om elmätarbyte

19 oktober 2023

Flera medlemmar har via Ellevios underleverantör OneCo blivit kontaktade om att byta elmätare. 

Styrelsens kommentarer:

Föreningen kommer under det kommande året att byta alla elmätare till IMD-mätare för gemensam el. Mätarbytena görs inom några veckor i Anders Reimers väg 15 och 17. Därefter fortsätter vi med övriga hus och gör de sista mätarbytena i Reimersholmsgatan 4 — 8 i november 2024. De nya mätarna kommer att ägas av föreningen och inte av Ellevio. Därför förefaller det onödigt att Ellevio byter till nya mätare nu när dessa ändå kommer att plockas bort inom ett år. Å andra sidan har vi fått försäkringar från Ellevio om att de boende eller föreningen inte får några extra kostnader vid mätarbytena.

Vi har med anledning av meddelandena från OneCo nu återigen uppmärksammat Ellevio på att deras mätare kommer att plockas bort inom ett år enligt en tidsplan som de också fått.

Vårt råd, till dig som får meddelande om mätarbyte från OneCo, är att du tackar ja och bokar in en tid. Vill de byta mätare så kan du, eller vi som förening, inte hindra dem.

Per Karlsson (styrelseledamot)

Arne Mårtensson (styrelseledamot)