Efterlysning: Frivilliga föreningsmedlemmar som vill hjälpa flyktingar att kunna bo i våra gästlägenheter

18 juni 2022 Brf Pålsundets årsstämma den 17 maj 2022 beslutade på styrelsens förslag att vi hyresfritt ska kunna upplåta våra gästlägenheter till flyktingar. Det gäller i första hand men inte enbart flyktingar från Ukraina.

Nu efterlyser vi frivilliga föreningsmedlemmar som vill ingå i en arbetsgrupp för att genomföra detta enligt fjärde och femte att-satsen i stämmoprotokollet. Det behövs olika frivilliga både sådana som kan hjälpa och ha kontakt med de nyanlända och sådana som sköter det mer administrativa genom kontakt med Stockholm Stad och/eller Trygg start i Sverige. Styrelsen hjälper till att efterlysa och koppla samman frivilliga men hoppas sedan att arbetsgruppen kan genomföra uppdraget.

Anmäl er arbetsgruppen genom att mejla till flyktingupplatelse@palsundet.se
Ange mobilnummer, mejladress och bostadsadress.