Cykelrensning i Brf Pålsundet

18 april 2024 Våra cykelförråd är fyllda med cyklar som kanske inte används alternativt blivit övergivna, så nu gör vi en ordentlig rensning i cykelrummen i samarbete med Cykelåterbruket! Alla cyklar kommer att markeras med ett plastband runt styret. Om du är ägare av cykeln – plocka då bort bandet innan 2024-05-13 (måndag 13 maj).

De cyklar som har plastbandet kvar efter 2024-05-13 (även de som är fastlåsta) dokumenteras och förflyttas från cykelrummen för att förvaras i sex månader. 

 

Om du inte har plockat bort bandet och sedan saknar din cykel kan den gå att återfå mot en avgift på 450 kr (ersättning för eventuellt uppklippt lås ges ej).  I detta fall mailar du anders@cykelaterbruket.se med en noggrann beskrivning av din cykel.

 

Efter 6 månader från rensningsdatumet återvinner Cykelåterbruket cykeln. Ungefär 90% av cyklarna får ett nytt liv!

 

Cykelåterbruket och styrelsen passar på att redan nu tacka för er insats att underlätta cykelåtervinningen som bidrar till en trivsammare fastighet och att frigöra ytor till fastighetens aktiva cyklister!

 

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen i Brf Pålsundet