Källsortera mer!

09 januari 2023 Priserna på restavfall stiger och vi vill påminna alla medlemmar om att källsortera så mycket ni kan. Vi söker också personer som kan tänka sig att delta i en kort telefonintervju om sin syn på källsortering.

Stockholm stad höjer priserna för restavfall och det blir bara dyrare och dyrare för oss med sophantering. För att hålla ner föreningens kostnader så uppmuntrar vi alla att källsortera så mycket de kan och minska det restavfall som ni slänger.

ElectriCITY, ett medborgardrivet initiativ i Hammarby Sjöstad, genomför just nu ett projekt tillsammans med Hållbara Reimersholme för att undersöka hur hushåll ser på sortering av avfall.  Av den anledningen vill vi komma i kontakt med några hushåll. Skulle du kunna tänka dig att delta i en kort telefonintervju (5 min) för att svara på dina återvinningsvanor så får du gärna skicka ett mail till Josefin Danielsson på josefin.danielsson@electricityinnovation.se

Med vänlig hälsning, 

Hållbara Reimersholme via Camilla Pontén 

Brf Pålsundet via Arne Mårtensson