Dispens för sortering av matavfall under 2023

04 december 2022 Stockholm vatten och avfall har gått ut med information till hushållen om obligatorisk insamling av matavfall från 2023. Detta gäller dock inte för Reimersholme. Vi har dispens för sopsugen till halvårsskiftet 2024.

Stockholm Stad har skickat ut ett blad "HÅLLBART STOCKHOLM" med viktig information för alla att ta del av. Reimersholme har dock fått dispens från att sortera ut matavfall. Pålsundet har matfallsortering i miljörummet på ARV 9, där vi alla bör sortera matavfallet tills vidare. 2024 kommer vi att kunna sortera matavfallet i vårt sopnedkast, men tills dess är det bra om så många som möjligt sorterar redan nu i miljörummet.