Flytt av hobbyrum till mangelrum

05 februari 2024 Styrelsen har planer på att eventuellt flytta hobbyrummet i ARV 9 till mangelrummet vid tvättstugan i ARV 12-14. Flytten grundar sig i en motion från föregående årsstämma där styrelsen fick i uppdrag att hitta en större yta för hobbyrummet.

Delvis för att utrymmet i ARV 9 är litet men också för att där också finns en bredbandscentral som eventuellt kan ta skada av byggdamm. Det utrymme som styrelsen identifierat som mest lämpligt som ett nytt hobbyrum är mangelrummet vid tvättstugorna i ARV 12-14 eftersom mangelrummet idag inte används i stor utsträckning av BRF Pålsundets medlemmar.

I samband med flytten av hobbyrummet planerar styrelsen även att riva väggarna i det gamla hobbyrummet i ARV 9 och därmed utöka cykelutrymmet.