Brandvarnare i tvättstugorna

25 februari 2024 Styrelsen har installerat brandvarnare i samtliga tvättstugor. Dessa är ihopkopplade med en brandvarnare placerad antingen i trapphuset eller källargången utanför tvättstugan.

Syftet är att, vid en brand i tvättstugan, varna de boende i närområdet. Observera att brandvarnarna inte är anslutna till någon central utan tjänar till att larma de boende så att de snabbt kan vidta åtgärder och kontakta brandkåren vid behov.