Informationsträff om bedrägerier mot seniorer

19 april 2024 Bedrägerier mot äldre har ökat lavinartat de senaste åren. Därför bjuder Södermalmspolisen och statsdelsförvaltningen in till informationsträffar för seniorer under maj. Träffarna hålls under tre tillfällen.

Torsdag 2 maj klockan 13-15

Torsdag 16 maj klockan 13-15

Torsdag 23 maj klockan 13-15

 

Plats: Drakenbergssalen, Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8, 117 34 Stockholm