Minska brandrisken under jul och nyår

21 december 2023 Risken för hemmabränder ökar under julhelgen, passa därför på att se över din brandskyddsutrustning och uppdatera dina kunskaper om brandsäkerhet.

Att ha hemma: 

 • Brandvarnare, testa och byt batterier vid behov.
 • Brandfilt, synligt placerad gärna i köket.
 • Brandsläckare, på minst 6 kg – lär dig hur den fungerar.
 • Hemförsäkring

Minska risken:  

 • Lämna aldrig tända ljus utan uppsyn.
 • Ha koll på spisen, undvik brännbara material i närheten.
 • Förvara gasol och brandfarliga saker säkert.
 • Använd inte skadad elektronik eller trasiga sladdar.
 • Håll trapphuset fritt från saker.

Vid brand: 

 • Rädda dig själv och andra från livsfara. Ta er ut snabbt på ett säkert sätt. 
 • Varna familj och grannar.
 • Larma räddningstjänsten – ring 112.
 • Släck tidiga bränder själv om möjligt. Sikta mot glöden med brandsläckaren. 

Ovanstående ordning är enbart en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. 


Övriga råd vid brand: 

 • Om du hör grannens brandvarnare, ring på och ropa genom brevinkastet
 • Använd aldrig hissen för utrymning
 • Håll huvudet lågt för att undvika den giftiga röken
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, invänta i stället hjälp från räddningstjänsten
 • Öppna inte en onormalt varm dörr, branden kan vara utanför
 • Om du inte kan lämna lägenheten, gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp, ring 112

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/brandsakerhet-i-hemmet/